Kursevi engleskog

KUSEVI ENGLESKOG – KURSEVI U UČIONICI

Naša stranica kursevi engleskog vam nudi povoljne kurseve. Posle teksta možete pogledati koji kursevi engleskog su u ponudi i klikom na njih dobićete punu informaciju o ceni kursa, fondu časova i sl. Nudimo vam izbor učionica ili ONLINE. Primamo i polaznike iz inostranstva.

kursevi engleskog slika - studenti razgovaraju

Kursevi engleskog se mogu podeliti, prema nivou poznavanja jezika polaznika na početni nivo (A1 i A2), srednji nivo (B1 i B2) i napredni nivo (C1 i C2). Tu podelu nivoa znanja jezika je kreirao Savet Evrope i ima skraćenicu CEFR  (Common European Framework of Reference for languages) odn. u prevodu Zajednički evropski referentni okvir za jezike. Ta podela podrazumeva da je opisan nivo znanja koje neko treba da poseduje da bi bio na datom nivou poznavanja jezika.

kursevi engleskog slika nivoa engleskog CEFR 

Kada tražite posao i pišete svoj CV, preporuka je da koristite ovu CEFR skalu. Tako ćete biti mnogo precizniji, nego ukoliko napišete u CV-u “osnovni nivo” ili “tečno”. Naši kursevi engleskog jezika se strogo pridržavaju CEFR skale. Kursevi engleskog za A1, A2, B1 i B2 su opšti kursevi koji pokrivaju uobičajene teme i sve četiri veštine: govor, slušanje, pisanje i čitanje, plus gramatiku. Naš pristup je aktivno učenje i na svakom času je predviđeno oko 15 min. komunikacije na engleskom jeziku, tako da se ovi kursevi mogu nazvati i kursevi konverzacijskog engleskog. 

KURSEVI ENGLESKOG A1 I A2

Za A1 nivo jezika imamo kurs engleskog A1. Neko ko je na tom nivou  može da razume i da govori o svakodnevnim temama i da koristi uobičajene fraze. Može da kaže nešto o sebi, o svojim poznanicima, može da opiše mesto gde živi i stvari koje poseduje. Fond jedinstvenih reči je oko 500.

Za A2 nivo imamo kurs engleskog A2. Neko ko je na ovom nivou ima znanje da se koristi frazama koje su često u upotrebi i može da kaže nešto o porodici, mestu gde živi, nešto o svom poslu, o svojoj prošlosti. Pri tome koristi jednostavne i kratke rečenice. Fond jedinstvenih reči je oko 1000.

kursevi engleskog online kurs engleskog a2

KURSEVI ENGLESKOG B1 I B2

Za B1 nivo imamo kurs engleskog B1. Neko ko je na ovom nivou poznavanja jezika može da razume i govori o temama koje se tiču posla, odmora, škole, o svojim planovima i sl. Kao turista može da se snađe u većini situacija u kojima može da se nađe tokom putovanja. Služi se jednostavnim rečenicama i tekstom o bliskim temama. Fond jedinstvenih reči je oko  2000.

Za B2 nivo imamo kurs engleskog B2. Neko ko je na ovom nivou može da razume složen tekst, uključujući i tehničke detalje u svojoj oblasti specijalizacije. Može spontano da razgovara sa strancima kojima je engleski jezik maternji. Može da razgovara o velikom broju tema i objasni svoj stav o njima bez posebnih poteškoća. Fond jedinstvenih reči je oko 4000.

Engleski jezik ima oko 170.000 reči, ali da bi ste mogli da čitate novine ne treba vam više od 4.000 jedinstvenih reči, što je nekih 2% reči od ukupnog fonda. Koliko vremena vam treba da naučite tih 4.000 reči? Ako bi ste svaki dan naučili 11 reči, za godinu dana bi ste mogli da čitate novine na engleskom. Izgleda lako, ali zapravo je veoma teško. Naši kursevi engleskog trebaju da vam pomognu da dostignete taj nivo znanja engleskog jezika. 

kursevi engleskog slika kurs engleskog za početnike srećni studenti

 

ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA KURS
kursevi engleskog - slika svet engleskog jezika
Svet engleskog jezika
kursevi engleskog excel i word kurs kurs engleskog za početnike slika intervju

Zašto vaši kursevi engleskog i zašto bi smo uopšte učili engleski jezik?

 • Engleski jezik je postao svetski standard za komunikaciju između stranaca.
 • Ako tražite posao to je obavezan uslov.
 • Ako ste zaposleni, poznavanje engleskog može da vam bude prednost i da vam olakša napredovanje u karijeri.
 • Ako radite u firmi koja je u stranom vlasništvu usko-stručno znanje više nije dovoljna preporuka. Bez solidnog znanja engleskog jezika teško da ćete moći da se zaposlite u takvoj firmi, a još teže da napredujete.
 • Ako želite kao turista da putujete po svetu, znanje engleskog jezika će vam biti od velike pomoći.
 • Ako želite da budete u toku sa stručnom literaturom, onda morate poznavati engleski jezik, budući da je većina takve literature ili originalno napisana na engleskom ili je prevedena na engleski.
 • Ako želite da koristite tone besplatnog sadržaja na internetu, to ćete moći ako poznajete engleski jezik.
 • Ako želite…
kursevi engleskog excel online kurs slika

Postoji mnogo načina kako možete da učite engleski jezik.

 • Engleski je obavezan predmet u državnim školama. Mogli bi smo da zaključimo da prema tome svi govore engleski bez problema. Međutim, nije tako. Zašto? U školi se uči engleski u velikim grupama što nije dobro okruženje za učenje, jer nastavnici ne mogu da imaju individualni pristup, zatim prevelika pažnja se poklanja gramatici, umesto da se časovi efektnije koriste za komunikaciju na engleskom. Ispada da se uči za ocenu, a ne da bi se jezik zaista naučio.
 • Možete koristiti knjige i besplatan sadržaj na internetu. Međutim, takvom metodom tek nekih 5% ljudi nauči jezik. Potrebno je mnogo više vremena, samodiscipline i komunikacije da bi ste uspeli u tome.
 • Individualni časovi engleskog izgledaju idealno. Međutim, oni su prilično skupi, osim toga nedostaje atmosfera grupe i grupna dinamika.
 • Kursevi engleskog u školama jezika. Kao i u svemu, postoje razne škole jezika.  Kursevi engleskog u nekim školama jezika nas ponovo vraćaju na priču o nastavi u državnim školama. Ukoliko nastava nije dinamična, ne insistira se na aktivnom pristupu, imate fokus na gramatici, učite trikove da bi ste lakše položili ispit i dobili sertifikat, onda je poenta promašena. Jer niko vam neće tražiti sertifikat kada npr. na nekom poslovnom sastanku budete sedeli nasuprot nekog stranca.
 • Možete neko vreme provesti u inostranstvu gde je engleski maternji jezik. Ovo je najbolji pristup da naučite jezik. Jednostavno bićete prinuđeni da komunicirate na engleskom jeziku i čak ćete početi da mislite na tom jeziku.
 • I na kraju naši kursevi engleskog i naš metod, zahvaljujući kojem ne morate da boravite u inostranstvu da bi ste naučili strani jezik, a koji možemo nazvati aktivni pristup učenju stranog jezika. Na našim časovima engleskog jezika insistira se na aktivnom učešću polaznika u procesu učenja, nasuprot tradicionalnom pristupu koji pretvara učenike u pasivne primaoce informacija. Kursevi engleskog tako osmišljeni vam pomažu da lakše i brže usvojite reči i fraze pa čak i samu gramatiku. Mala deca koja ne pohađaju školu mogu dobro da savladaju jezik upravo zato što aktivno pristupaju jeziku. U ljudskoj prirodi je želja za komunikacijom sa drugim ljudima. U suprotnom postoji osećaj usamljenosti i depresije. Evolucija je tako razvila i naš mozak. Naš mozak formira misao na bazi reči, a spontan razgovor aktivira memoriju i pomaže bržem pamćenju i usvajanju fonda reči, pa čak usvajanju i same gramatike. Upravo zato naši kursevi imaju uvek jedan deo časa posvećen komunikaciji i zato se mogu nazvati i konverzacijskim kursevima engleskog jezika. Kad je u pitanju grupna dinamika, kod polaznika postoji veća motivacija da se bude deo tima i da se osvoji potrebno znanje. Posle časova se zadaju i domaći zadaci koji se rade kod kuće. Na taj način časovi se efikasno koriste, a vi manje plaćate za kurs. Takođe, naši predavači će vam preporučiti besplatan sadržaj na internetu koji možete koristiti između časova.

 

Scroll to Top