Kurs engleskog A2 – za POČETNIke

Kurs engleskog A2 nivo se deli na dva posebna kursa A 2.1. i A 2.2., a sertifikat za A2 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa A 2.2.

A 2.1. NIVO

Cena: 4,000 dinara.

Cena sa popustom 20%: 3.200 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 16 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

A 2.2. NIVO

Cena: 4,000 dinara.

Cena sa popustom 20%: 3.200 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 16 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: oko 8 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz kurs engleskog A2: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za kurs engleskog A2: na kraju uspešno završenog kursa A 2.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: minimalno poznavanje engleskog jezika na nivou A1;

Ciljna grupa: za kurs engleskog A2 su početnici koji su prošli A1 nivo i žele da napreduju u poznavanju engleskog jezika. A2 nivo engleskog jezika podrazumeva solidno poznavanje jezika koji je dovoljan u svakodnevnim situacijama. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom. Sledeća stepenica je kurs engleskog B1 (klikni ovde).

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Kurs engleskog A1 (klikni ovde)

Kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Kurs engleskog C1 (klikni ovde)

Kurs biznis engleskog (klikni ovde)

Kurs engleskog jezika za decu (klikni ovde)

kurs engleskog a2 online kurs engleskog a2 slika test

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA JE NA KRAJU STRANICE

KURS ENGLESKOG A2 – KRATAK OPIS

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno savladali osnovni nivo engleskog jezika, kao i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada. Reč je o generalnom kursu engleskog jezika koji pokriva sve četiri veštine jezika: govor, slušanje, čitanje i pisanje i plus gramatiku.

Kurs engleskog za početnike se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

Učenici i studenti kojima klasični pristup u školi i fakultetu nije pomogao da dobro savladaju engleski jezik, mogu da steknu novo samopouzdanje na našem kursu i da lakše prate nastavu i imaju bolje rezultate. Učenje enleskog jezika nije cilj za sebe, već upravo treba da pomogne studentima da mogu da ostvare kontakt sa strancima i da se snađu bar u svakodnevnim situacijama. Aktivni pristup učenju daje bolje rezultate u odnosu na tradicionalni metod predavanja gde su studenti pasivni primaoci informacija. Svaki čas ima predviđeno vreme za komunikaciju, tako da je ovaj kurs istovremeno i konverzacijski kurs engleskog jezika. Tako su polaznici uspešniji kada je reč o lakoći i brzini usvajanja fonda reči, pa čak i kada je u pitanju sama gramatika jezika, budući da se i ona mora spontano primenjivati tokom razgovora.

kurs engleskog a2

Da biste lakše razumeli znanje koje će vam pružiti kurs engleskog A2, poslužićemo se praktičnim primerima.

Zamislite recimo da slećete na aerodrom Heathrow u Londonu i da vam na pasoškoj kontroli traže pasoš i da vas pitaju sa kakvom namerom dolazite u London. Ili npr. da kupujete nešto u prodavnici i da trebate od prodavaca da tražite npr. žilete za brijač ili da pitate koliko trebate da platite za namirnice koje ste nabavili. Ili da sedite u bašti restorana i da vam konobar donosi jelovnik koji prvo morate da pročitate, a zatim da poručite. Zatim da u razgovoru sa kolegom Englezom razgovarate o svojoj porodici i opisujete mu rodni grad. Da li bi ste mogli da se snađete?

Za neke uobičajene situacije ne treba vam veliki rečnik engleskog, dovoljno je oko 200 reči. Za neku malo ozbiljniju komunikaciju treba vam oko 1 000 reči. Ako možete svakog dana da zapamtite samo po 7 reči engleskog to je dovoljno da posle mesec dana učenja krenete na put u London i da možete da se snađete u tipičnim situacijama. A zamislite šta bi ste tek mogli ako bi ste naučili fantastičnih 15 reči svakog dana, onda bi za nešto više od 2 meseca mogli sa strancima da razgovarate o svojoj porodici, da kažete koji vam je omiljeni film i da recimo budete intervjuisani za posao u Londonu.

Iako izgleda kao lak zadatak da se nauči taj bazični fond reči za kurs engleskog A2, zapravo, to je veoma teško. Da bi ste mogli tom dinamikom da učite engleski, morate uporno da ponavljate engleske fraze i izraze svakog dana i da učestvujete u konverzaciji ili pak da slušate audio ili gledate video materijale na engleskom jeziku. Srećom zahvaljujući internetu postoji mnogo besplatnog sadržaja na internetu koji možete koristiti. Ali takav sadržaj može biti samo dodatak našem kursu.

Zato krenite odmah da učite engleski i ne oklevajte, jer engleski će vam trebati iz mnogo razloga. Ako želite da putujete kao turista po svetu, ako želite da pročitate knjigu na engleskom koja ovde još nije prevedena bilo da je roman ili stručna literatura, ako želite da koristite tone besplatnog sadržaja na internetu, ako želite da pogledate neki popularan besplatan film na internetu koji nema titl na srpskom, ako želite…

Ako se pitate – a zašto da idem na vaš kurs engleskog A2, ako postoje besplatni sadržaji? Razlog je jednostavan, treba imati u vidu da samostalno izučavanje engleskog jezika traži mnogo više discipline, vremena, istraživanja i volje u odnosu na “živa” predavanja gde vam se sve nudi “na tacni” i gde vas vodi mentor. Naravno, da će naši predavači da vas upute i preporuče vam sve sadržaje koji se mogu besplatno naći na internetu i čak će ih koristiti da vam zadaju domaće zadatke, ali to je samo dodatak, a ne suština kursa.

kurs engleskog a2 slika srećni studenti

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu i gramatiku, a studenti pasivno memorišu gradivo, kurs engleskog jezika za početnike je baziran na aktivnom pristupu koji čini kurs zanimljivim i pomaže da se lakše pređe i usvoji gradivo.

Gramatici se posvećuje dužna pažnja, ali ona može da se uči i kući, međutim, teško je naći sagovornika za engleski jezik, osim ako niste negde u inostranstvu.

Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

kurs engleskog a2 big ben, westminster, clock tower
Big Ben toranj u Londonu

PLAN RADA NA KURSU ENGLESKI JEZIK A2

slika majka sa detetom

Module 1
Leisure and lifestyle
1. Leisure activities
2. Revision of question forms
3. Present simple

slika deca gledaju tv

Module 2
Important firsts
1. Reading: TV firsts
2. Words to describe feelings
3. Past simple
4. Time phrases often used in the past: at, on, in, ago

slika poslovnog sastanka

Module 3
At rest, at work

1. Daily routines
2. Jobs
3. should, shouldn’t
4. can, can’t, have to, don’t, have to

sllika rodjendana

Module 4
Special occasions

1. Dates and special occasions
2. Present continuous and Present simple
3. Present continuous for future arrangements
4. Reading: Birthday traditions around the world

slika devojke

Module 5
Appearances

1. Physical appearance
2. Comparative and superlative
3. Describing people

slika ostrva

Module 6
Time off

1. Holidays
2. Intentions and wishes: going to, planning to, would like to, would rather
3. Predictions: will and won’t

slika formule uspeha

Module 7
Ambitions and dreams

1. Reading: An interview with Ewan McGregor
2. Present perfect and Past simple with for
3. Present perfect and past simple with other time words

slika globusa

Module 8
Countries and cultures

1. Geographical features
2. Using articles
3. Quantifiers with countable and uncountable nouns

slika starog automobila

Module 9
Old and new

1. Modern and traditional
2. may, might, will, definitely, etc.
3. Present tense after if, when, before and other time words

slika med. pregleda

Module 10
Take care!
1. Health and accidents
2. used to
3. Past continuous

slika pecaroša

Module 11
The best things in life!
1. Hobbies and interests
2. Gerunds (-ing forms) after verbs of liking and disliking
3. like doing and would like to do

slika lamburdžinija

Module 12
Got to have it!

1. Reading: The world’s most popular brands
2. Present simple passive
3. Past simple passive

slika intervjua za posao

Module 13
Choosing the right person

1. Personal characteristics
2. Present perfect continuous how long, for and since
3. Present perfect continuous and Present perfect simple

slika kasice

Module 14
Money, money, money
1. Make money
2. Past perfect
3. Past time words already, just and never…before

slika knjige

Module 15
Imagine

1. Reading: Imagine: the story of a song
2. Counditional sentences with would
3. will and would

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog o engleskom jeziku koji ima zanimljive članke iz kojih možete nešto korisno naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ KURS ENGLESKOG A2 ZA POČETNIKE?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

kurs engleskog A2 za početnike slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne žurite. Izaberite tačan odgovor.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top