Individualni časovi engleskog jezika

individualni časovi engleskog jezika

Ko želi da uči individualno engleski jezik i da ima potpunu pažnju profesora, kao i da ima slobodu da dogovara termine i da sam bira teme koje želi da uči nalazi se na pravom mestu, jer mi nudimo upravo to.

Cena: 1.200 dinara/školski čas

Broj časova: minimalan broj časova je 8h mesečno, a gornja granica ne postoji.

Nastava: se održava online.

Plaćate: unapred za 8h.

INDIVIDUALNI ČASOVI ENGLESKOG JEZIKA – KRATKI OPIS

Individualni časovi engleskog jezika vam daju slobodu da lakše dogovarate termine, da ih pomerate, da birate teme koje želite da učite, da birate način na koji želite da učite i prema tome najviše odgovaraju učenicima, studentima i zaposlenima koji imaju problem sa terminima.

Profesor koji drži individualne časove će svu svoju pažnju posvetiti vašim željama i prilagoditi svoje časove vašim potrebama, tako da će vam to omogućiti da lakše i brže savladate engleski jezik.

Svaki jezik se sastoji iz 5 elemenata- četiri veštine – govor, slušanje, pisanje i čitanje i gramatika kao peti element. Vi možete izabrati šta je fokus vaših časova sa predavačem – da li je to npr. govor ili npr. gramatika. Takođe, možete izabrati teme, da li su to školski udžbenici, poslovni engleski ili svakodnevne teme i dr.

Ako želite da dostignete neki nivo znanja koji se meri CEFR skalom onda se o toj skali možete informisati na sledećem linku: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Ukoliko ipak želite grupnu nastavu možete pogledati naše kurseve na sledećem linku: https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

NAPIŠITE NAM:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top