Kurs engleskog C1

Kurs engleskog C1 nivo se deli na dva posebna kursa C 1.1. i C 1.2., a sertifikat za C1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa C 1.2.

C 1.1. NIVO

Cena: 6.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 4.800 dinara;

Specijalni popust: ako nastavite učenje upisom C 1.2. nivoa dobijate 20% popusta;

Fond časova: 24 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

C 1.2. NIVO

Cena: 6.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 4.800 dinara;

Fond časova: 24 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA za kurs engleskog c1

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz kurs engleskog B2: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za kurs engleskog C1: na kraju uspešno završenog kursa C 1.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: poznavanje engleskog jezika na nivou B2;

Ciljna grupa: za kurs engleskog C1 su polaznici koji su imaju znanje na B2 nivo-u i žele da napreduju u poznavanju engleskog jezika. C1 nivo engleskog jezika podrazumeva da polaznik može spontano da razgovara sa strancima o širokom broju tema. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Kurs engleskog A1 (klikni ovde)

Kurs engleskog A2 (klikni ovde)

Kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Kurs biznis engleskog (klikni ovde)

Kurs engleskog jezika za decu (klikni ovde)

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA JE NA DNU STRANICE

KURS ENGLESKOG c1 – KRATAK OPIS

Kurs engleskog C1 je namenjen polaznicima koji smatraju da dobro poznaju engleski jezik, ali da ima još uvek prostora za napredovanje u poznavanju engleskog jezika.

Kurs engleskog C1 se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

slika - nivoi engleskog jezika

Naša škola ima aktivan pristup nastavi koji stavlja u fokus polaznike koji nisu samo pasivni primaoci informacija, već aktivno učestvuju u procesu učenja. Ovakav pristup je moguć ukoliko imate male grupe.

Ovo je opšti kurs engleskog jezika C1 što znači da pokriva sve 4 veštine jezika: govor, slušanje, pisanje i čitanje i plus gramatiku. Jedan deo časa je uvek predviđen za komunikaciju, tako da ovaj kurs možemo nazvati i konverzacijski kurs engleskog jezika.

Neko ko je na C1 nivou poznavanja engleskog jezika može da razume širok spektar zahtevnijih, dužih tekstova i da u njima prepozna implicitno značenje, može da se izrazi tečno i spontano, može koristiti jezik fleksibilno i efikasno u društvene, akademske i profesionalne svrhe. Za više informacija možete pogledati link Wikipedie: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Najbolji način da naučite strani jezik je da živite u zemlji u kojoj se taj jezik govori. Jednostavno bićete prinuđeni da komunicirate na stranom jezika bar nekoliko sati. Komunikacija sa kolegama, poznanicima, u prodavnici, restoranu i sl. vam je najbolja vežba da usvojite fond reči i spontano naučite gramatiku. Naš kurs engleskog C1 na svakom času podrazumeva i komunikaciju, koja će vam omogućiti lakše i zanimljivije memorisanje gradiva.

kurs engleskog c1 - slika

Mnogi učenici i studenti engleskog jezika izgube samopouzdanje tokom školovanja i smatraju da jednostavno nisu talentovani za engleski jezik. Mi smatramo da svako može da savlada bilo koji jezik, ukoliko je dovoljno motivisan i ako ima aktivan pristup učenju. Ovaj kurs je prilika da usavršite svoje znanje sa profesorom koji ima individualni i aktivni pristup svakom polazniku.

kurs engleskog c1 - slika srećni studenti

Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika. Grupna dinamika je veoma važan faktor motivacije polaznika, zato što polaznici postaju deo tima koji ima zajednički cilj – usvajanje novog znanja i veština. Bez upornosti i motivacije teško je dostići viši nivo poznavanja jezika i zato je potrebna atmosfera koja stimuliše upijanje novog znanja.

kurs engleskog c1 - slika tower bridge
Tower bridge in London
OKVIRNI SADRŽAJ – KURS ENGLESKOG C1

Polaznici koji uspešno završe kurs engleskog C1 mogu na engleskom razgovarati o sledećim temama:

 • detaljno razgovaraju o pitanjima koja se odnose na uspeh, uključujući izgradnju motivisanog, uspešnog tima.
 • razgovor o detaljima vaših omiljenih slika i o arhitekturi zgrada koje vam se dopadaju.
 • razgovaraju o društvenim problemima, mogućim rešenjima problema i o ulozi koju korporacije mogu da imaju.
 • učestvuju u diskusijama o očuvanju, održivosti i zaštiti prirode.
 • govore o događajima i pitanjima u vestima i kako oni utiču na ljude i grupe.
 • govore o rizicima u životu, uključujući promenu posla i bavljenje opasnim sportovima.
 • porediti i upoređivati različite oblike obrazovanja i pojedinačne škole.
 • razgovarajte o različitim tipovima humora, uključujući suptilne oblike poput sarkazma.
 • razumeju različite stilove komunikacije, uključujući direktne, indirektne, formalne i neformalne.
 • razgovarajte o pitanjima vezanim za vaš kvalitet života, uključujući ravnotežu između posla i privatnog života i kulturno okruženje.
 • razumeju i razgovaraju o pitanjima vezanim za etiku, kao što je građanska neposlušnost.

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog o engleskom jeziku koji ima zanimljive članke iz kojih možete nešto korisno naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ KURS ENGLESKOG C1?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

kurs engleskog A2 za početnike slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne žurite. Izaberite tačan odgovor.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top