KURS ENGLESKOG ZA IELTS ISPIT

Kurs engleskog za IELTS ispit

Kurs engleskog za IELTS ISPIT ima za cilj da vas pripremi za polaganje IELTS ISPITA, a za one koji samo žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika ovo je idealna prilika da uče na kursu koji ima jasno postavljene kriterijume.

Cena: 30.000 dinara

Fond časova: 60h

Nastava: uživo sa predavačem putem Zoom-a;

Grupe: 3-5 polaznika

Plaćanje: u 3 jednake rate. Prva rata pre početka kursa.

Predznanje: nivo poznavanje engleskog jezika iznad A2.

Testiranje: možete polagati IELTS ispit u ispitnom centru British Council u Beogradu. Njihov link je: https://www.britishcouncil.rs/exam/ielts/dates-fees-locations . Možete se prijaviti za ispit i elektronski https://www.britishcouncil.rs/en/exam/ielts/book-test .

kurs engleskog za ielts ispit- KRATKI OPIS

Ukoliko želite da studirate, radite ili emigrirate u neku zemlju engleskog govornog područja onda će vam biti potreban IELTS. Međutim, ukoliko samo želite da dobro naučite engleski jezik bez namere da polažete IELTS ispit, ovaj kurs će vam dobro doći, upravo zato što postavlja jasne kriterijume za uspešno izučavanje engleskog jezika.

IELTS je prihvaćen u preko 10 hiljada institucija širom sveta među kojima su i najveći univerziteti širom sveta. Što se tiče država, IELTS je pre svega prihvaćen u Velikoj Britaniji, Irskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. To znači da ako želite da studirate, radite ili živite u tim zemljama onda to nećete moći bez solidnog poznavanja engleskog jezika o čemu upravo treba da posvedoči IELTS sertifikat.

Rezultat vašeg IELTS ispita i sertifikat je presek vašeg znanja u određenom momentu. Opšte je poznato da ukoliko se jezik ne praktikuje onda vaše poznavanje jezika opada tokom vremena i zato IELTS sertifikat ima rok od 2 godine. Kao suprotan primer se navode Cambridge sertifikati koji su “večni” tj. nemaju rok trajanja, međutim, problem je u tome što mnoge institucije neće prihvatiti vaš Cambridge sertifikat ako je stariji od 2 godine. Ne postoji ni jedan logičan razlog da se pravilo o nužnosti periodične provere znanja jezika primenjuje na IELTS sertifikate, a da ne važi za Cambridge sertifikate.

Kurs engleskog za ielts ispit ima za cilj da omogući polaznicima da polože IELTS ispit sa ocenom 7 i više. Kurs je dizajniran u duhu leksičkog pristupa. Ideja vodilja leksičkog pristupa je da ljudi kojima je engleski jezik maternji, imaju u glavi bazu podataka koja se sastoji iz uobičajenih fraza ili reči koje po pravilu idu zajedno, što im omogućava da tečno govore i zato je potrebno naučiti te visoko frekventne izraze. Naime, samo oko 700 najčešće korišćenih reči čini 70% tipičnog teksta na engleskom jeziku.

IELTS ispit testira četiri veštine – govor, slušanje, pisanje i čitanje i samim tim se sastoji iz četiri modula. Slušanje, pisanje i čitanje se polaže u jednom danu, a odvojeno se odvija razgovor na engleskom sa ispitivačem koji treba da proceni vaše znanje. Ocena se dobija za svaku od navedenih veština – govor, slušanje, pisanje i čitanje i na kraju se navodi prosečna ocena. Ocene se kreću od 0 do 9. IELTS se može uporediti sa CEFR skalom i niže na slici je taj odnos. Ako npr. dobijete posle IELTS ispita prosečnu ocenu 7, to znači da ste na C1 nivou poznavanja engleskog jezika.

Kurs engleskog za IELTS ispit.

IELTS testiranje veštine slušanja

Ovaj test traje nekih pola sata. Slušate snimljen tekst, monolog ili dijalog i posle toga popunjavate upitnik sa pitanjima koja trebaju da potvrde da ste razumeli ono što ste čuli.

IELTS TESTIRANJE VEŠTINE ČITANJA

Traje oko 60 minuta. Tekst koji trebate da pročitate je isečak iz knjiga, magazina, novina, reklama i sl. Prvo čitate tekst, a zatim odgovarate na upitnik. U upitniku mogu da budu pitanja sa tačno i netačno, sa više ponuđenih odgovora od kojih je jedan tačan, da popunite prazno mesto u rečenici sa rečima i sl. Test treba da proveri vaše razumevanje glavnih ideja, detalja i logičkih argumenata u pročitanom tekstu.

IELTS TESTIRANJE VEŠTINE PISANJA

Test traje oko 60 minuta. Sastoji se od dva zadatka.

U prvom zadatku vam predstavljaju grafikon, tabelu, dijagram i od vas se traži da objasnite i rezimirate informacije svojim rečima. Ovaj zadatak će vam oduzeti oko 20 min.

Drugi zadatak je složeniji. Od vas se traži da napišete argumentovan esej na zadatu temu sa minimumom od 250 reči. Ovaj zadatak će vam oduzeti oko 40 min.

IELTS TESTIRANJE VEŠTINE GOVORA

Intervju vodi ispitivač u ispitnom centru. Postavljaju vam se određena pitanja i vi trebate da usmeno odgovorite na njih. Na osnovu toga ispitivač donosi procenu vaše veštine govora na engleskom jeziku. Intervju traje maksimalno 14 minuta. Možete u videu niže pogledati kako to izgleda u praksi.

Ukoliko želite možete pogledati i ostale naše kurseve https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

Ako želite da studirate u inostranstvu onda možete pročitati sledeći članak: https://prekobare.com/prijava-i-upis-na-studije/medjunarodno-priznati-testovi-engleskog-jezika/

NAPIŠITE NAM:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top