Kurs engleskog B1

Kurs engleskog B1 nivo se deli na dva posebna kursa B 1.1. i B 1.2., a sertifikat za B1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa B 1.2.

B 1.1. NIVO

Cena: 4.500 dinara;

Cena sa popustom 20%: 3.600 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 18 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

B 1.2. NIVO

Cena: 4.500 dinara;

Cena sa popustom 20%: 3.600 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 18 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega će predavač utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: do 8 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz kurs engleskog B1: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za kurs engleskog B1: na kraju uspešno završenog kursa B 1.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: poznavanje engleskog jezika na nivou A2;

Ciljna grupa: za kurs engleskog B1 su polaznici koji su završili A2 nivo i žele da napreduju u poznavanju engleskog jezika. B1 nivo engleskog jezika podrazumeva da polaznik može slobodnije da razgovara sa strancima . Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom. Sledeća stepenica je kurs engleskog B2 (klikni ovde).

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Kurs engleskog A1 (klikni ovde)

Kurs engleskog A2 (klikni ovde)

Kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Kurs engleskog C1 (klikni ovde)

Kurs biznis engleskog (klikni ovde)

Kurs engleskog jezika za decu (klikni ovde)


kurs engleskog a2 online kurs engleskog a2 slika test

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA JE NA DNU STRANICE

KURS ENGLESKOG B1 – KRATAK OPIS

Kurs engleskog B1 je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno napredovali u poznavanju engleskog jezika, kao i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada. Mi na kursevima primenjujemo aktivan pristup učenju, a to znači da su polaznici aktivni tokom procesa učenja, a ne samo pasivni primaoci informacija. Aktivni pristup uvek daje bolje rezultate, jer pomaže boljem razumevanju i memorisanju jezika.

Ovo je opšti kurs engleskog B1, a to znači da on pokriva sve četiri veštine jezika: govor, slušanje, pisanje i čitanje, plus gramatiku. Na svakom času je jedan deo časa predviđen za komunikaciju, pa se ovaj kurs može nazvati i konverzacijski kurs engleskog jezika.

Kurs engleskog B1 se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

Ukoliko smatrate da vam klasični pristup nastavi ne odgovara, onda možete da izaberete inovativni pristup koji se primenjuje na našem kursu, a koji možemo nazvati aktivni pristup učenju. To znači da će se predavač tokom nastave truditi da u proces učenja aktivno uključi i polaznike, kako bi nastava bila zanimljiva i efektna.

Posle uspešno završenog kursa engleskog B1, možete neočekivano ući u razgovor o temama koje su vam poznate, koje su od ličnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. porodica, hobiji, posao, putovanja i aktuelni događaji). Možete ispričati blizak narativ ili povezati radnju knjige ili filma i opisati svoje reakcije. Možete da razgovarate kratko i jasno tokom intervijua, kada konkurišete za posao.

Da bi ste razumeli značaj B1 nivoa, ukazaćemo vam na činjenicu da državljanstvo i vizu za kvalifikovanog radnika (Skilled worker visa) u V.Britaniji možete dobiti ako je vaše znanje engleskog jezika na nivou B1.

Klasična nastava se održava u velikim grupama, nema aktivnog pristupa nastavi i prevelika pažnja na časovima se poklanja gramatici. Neuspeh u učenju i loše ocene u školi mogu kod polaznika da izazovu negativan stav da je problem u njima samima i da jednostavno nisu talentovani za učenje engleskog jezika.

Međutim, zapitajte se, ako je to tačno, kako ste onda naučili maternji jezik i pre nego što ste pošli u školu. Deca aktivno uče jezik i nemaju predrasude, što im omogućava da relativno brzo savladaju fond reči i gramatiku bez nastavnika i predavanja.

kurs engleskog B1

Možda poznajete nekog ko je neko vreme boravio u inostranstvu i zatim kada se vratio mogao je tečno da govori engleski jezik. On je to postigao zato što je svakodnevno bio u kontaktu sa stranim jezikom i zato što je bio motivisan da se uključi u društvo u kojem živi.

Mnogi polaznici su pokušali da nauče jezik koristeći besplatan sadržaj na internetu. Takav metod daje rezultat kod malog broja ljudi. Razlog je jednostavan, treba imati u vidu da samostalno izučavanje engleskog jezika traži mnogo više samodiscipline i vremena i što je najvažnije nedostaje komunikacija na engleskom jeziku. Naravno, da će naši predavači da vas upute i preporuče vam sve sadržaje koji se mogu besplatno naći na internetu i čak će ih koristiti da vam zadaju domaće zadatke, ali to je samo dodatak, a ne suština kursa.

kurs engleskog b1 kursevi engleskog slika kurs engleskog za početnike srećni studenti

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu i gramatiku, a studenti pasivno memorišu gradivo, naš kurs engleskog B1 je baziran na aktivnom pristupu.

Gramatici se na kursu posvećuje dužna pažnja, ali on može da se uči kod kuće na osnovu domaćih zadataka, dok npr. sa komunikacijom ne engleskom to nije tako. Tokom svakog časa polaznici rade vežbe i diskutuju.

kurs engleskog b1 slika hyde park
Hyde park in London

PLAN RADA NA KURSU ENGLESKOG JEZIKA B1

slika: razgovor

Module 1
All about you
1. Asking and answering questions
2. People around you
3. Everyday activities
4. Present simple and continuous
5. Practice
6. Discussion

slika deca fotografisu

Module 2
Memory
1. Remembering and forgetting
2. Past simple and continuous
3. used to
4. Practice
5. Discussion

slika globusa sa avionima

Module 3
Around the world

1. Describing towns and cities
2. Comparatives and superlatives
3. Phrases for comparing
4. Practice
5. Discussion

slika my story

Module 4
Life stories

1. Describing life events
2. Positive characteristics
3. Present perfect simple
4. for, since and ago and Present perfect continuous
5. Practice
6. Discussion

slika devojka koja skace

Module 5
Success

1. Work
2. Vocabulary: Have you got what it takes.
3. Future forms
4. Future clauses with if, when, etc
5. Practice
6. Discussion

slika najave vesti

Module 6
In the media

1. Vocabulary: News storys
2. Extreme adjectives
3. -ed/-ing adjectives
4. The passive
5. Practice
6. Discussion

slika prijatelja za stolom

Module 7
Socialising

1. Social behaviour
2. Polite requests
3. will for offers and instant decisions
4. Making generalizations
5. Practice
6. Discussion

slika mehanizma

Module 8
Things you can’t live without

1. Vocabulary: How machines work
2. Defining relative clauses
3. Quantifiers
4. Practice
5. Discussion

slika grada buducnostii

Module 9
Future society

1. Vocabulary: Society and change
2. Making predictions
3. Hypothetical possibilities with IF
4. Practice
5. Discussion

slika devojke koja cita

Module 10
Amazing story

1. Types of story
2. Adverbs for telling stories
3. Past perfect
4. Reported speech
5. Practice
6. Discussion

slika galeba

Module 11
Rules and freedom
1. Obligation and permission in the present
2. Obligation and permission in the past
3. Practice
4. Discussion

slika putokaza

Module 12
Dilemmas
1. Vocabulary: Problems and solutions
2. could have, should have, would have
3. Imaginary situations in the past with if
4. Practice
5. Discussion

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog o engleskom jeziku koji ima zanimljive članke iz kojih možete nešto korisno naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ KURS ENGLESKOG B1?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

kurs engleskog A2 za početnike slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne žurite. Izaberite tačan odgovor.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

2 komentara za “Kurs engleskog B1”

 1. Good test…i’d like to be contacted becouse I’m interested in july courses

  My phone number:
  0648441802

  1. Aleksandre,
   drago mi je da Vam je naš test bio od pomoći.

   Kontaktiraćemo Vas na mob.telefon koji ste nam ostavili da se dogovorimo.

   Želim vam prijatan dan!

   Srdačan pozdrav,
   Admin
   Tehnoblok22

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top