Kurs GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA

Kurs gramatike engleskog jezika je namenjen onima koji još uvek uče engleski jezik, ali i svima drugima za koje je gramatika engleskog jezika previše složena i nikada nisu uspeli do kraja da savladaju ovaj važan element svakog jezika.

Cena: 10.000 dinara;

Fond časova: 20 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Plaćanje: u dve jednake rate; Plaćanje prve rate pre početka kursa. Posle uplate maksimalni rok čekanja na nastavu je 15 dana.

Grupa: polu-individualna nastava 2-3 polaznika;

Nastava: se održava online ;

Sertifikat se dobija na kraju uspešno završenog kursa;

Ciljna grupa: Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

KURS GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA – KRATAK OPIS

Svaki jezik se sastoji iz 4 veštine: govora, slušanja, pisanja i čitanja i plus gramatika. Bez gramatike ne možete pravilno da govorite, da razumete ono što vam je rečeno, da pravilno pišete i razumete ono što čitate. Tako da su sve četiri veštine jezika prožete gramatikom, koju je potrebno naučiti. Ono što gramatiku čini složenom su određena pravila koja morate naučiti i izuzeci od tih pravila. Ono što je korisno kada učite gramatiku je da imate istovremeno dodira i sa ostalim veštinama jezika, tako da uporedo sa izučavanjem gramatike izučavate i sam jezik.

Naš kurs gramatike engleskog jezika treba da vam pomogne da savladate složenu gramatiku engleskog jezika i da steknete samopouzdanje u svojim naporima da dobro ovladate engleskim jezikom.

Opštu informaciju o gramatici engleskog jezika možete pogledati na sledećem sajtu: https://en.wikipedia.org/wiki/English_language

Ostale naše kurseve možete pogledati na sledećoj stranici: https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

SADRŽAJ KURSA GRAMATIKE ENGLESKOG JEZIKA

Present Simple
• Articles
• Pronouns
• Countable /
uncountable nouns
• Adverbs of frequency
and manner
• Too/ not enough
• Can / could for
requests
• Adjectives and
modifiers
• Past Simple
• Present Continuous
for temporary
situations and things
happening now and
future arrangements
• Comparative and
superlative
• Present Perfect and
participles
• Imperatives
• Should for advice
• Have to / need to for
obligation
• Be like for
descriptions
• Present Simple for
future facts
• Future Simple for
future facts
• Comparative and
superlative
• Present Perfect
• Going to and will for
predictions and
future events and
spontaneous
decisions
• Reflexive pronouns
• So/ such
• Have to/ need to for
obligation
Passive
• When / while
• Must / might for
deductions
• As soon as
• Be able to / good at
• Although / however
• First Conditional
• Used to + verb
• Relative clauses

Modal verbs
• Reported speech
• First, second
conditional
• Adverbs of manner
and modifiers
• Relative clauses
• Adjectives and their
connotations
• Present Perfect
Continuous
• Look + adjective, look
like + noun
• Be able to/ can/
manage to
• Passives
• Past Perfect Simple
• Have and have got
• Be allowed to and be
supposed to
• A / few and a / little
• Although / in spite of /
despite
• Question tags

Present Perfect
Simple and Present
Perfect Continuous
• Past Simple and Past
Continuous and Past
Perfect
• Question tags
• Will. going to, Present
Simple, Present
Continuous for the
future
• Future Perfect
• Phrasal verbs
• Zero, first, second and
third conditionals
• Wish and if only
• Passive
• Compounds of some,
any, no, every.
• Reported speech
• Relative clauses
• Conjunctions:
although, despite, in
spite of , otherwise,
unless
• Modals: present and
perfect

Kurs gramatike engleskog jezika - slika
Tower bridge in London
ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ KURS?

NAPIŠITE NAM:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top