ONLINE Kurs engleskog za početnike (a1)

Kurs engleskog za početnike A1 nivo se deli na dva posebna kursa A 1.1. i A 1.2., a sertifikat za A1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa A 1.2.

A 1.1. NIVO

Cena: besplatno;

Fond časova: 14 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

A 1.2. NIVO

Cena: 3.500 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 14 školskih časova.

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa za online kurs engleskog za početnike: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz online kurs engleskog za početnike: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za online kurs engleskog za početnike: na kraju uspešno završenog kursa A 1.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno, naši predavači će vam sve objasniti u toku kursa;

Ciljna grupa: za online kurs engleskog za početnike A1 su polaznici koji žele da savladaju osnovni nivo engleskog jezika drugačijim pristupom koji možemo nazvati – aktivni pristup učenju. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom. Posle uspešno završenog kursa, sledeća stepenica je kurs engleskog za početnike A2 (klikni ovde).

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Online kurs engleskog A2 (klikni ovde)

Online kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Online kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Online kurs engleskog C1 (klikni ovde)

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA JE NA DNU STRANICE
ONLINE KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE – KRATAK OPIS

Online kurs engleskog za početnike je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno savladali bazični nivo engleskog jezika i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada. Drugačiji pristup podrazumeva aktivni pristup učenju gde se akcenat stavlja na aktivnosti polaznika. Svaki jezik podrazumeva 4 veštine: govor, slušanje, pisanje i čitanje i plus gramatika. Online kurs engleskog za početnike je opšti kurs koji pokriva sve oblasti engleskog jezika i obavezno podrazumeva i deo časa koji se tiče konverzacije pa ga možemo nazvati i konverzacijski kurs engleskog jezika. Znanje engleskog jezika na ovom nivou će vam omogućiti da kao turista ili učenik možete da razumete uobičajena pitanja i date jednostavne odgovore, zatim konverzacija: tokom puta, na aerodromu, u hotelu, prodavnici, restoranu i sl.

Učenici i studenti na ovom kursu mogu da obnove i utvrde gradivo i da sa novim samopouzdanjem pristupe engleskom jeziku i samim tim dobiju bolje rezultate u školi ili fakultetu.

Online kurs engleskog jezika za početnike koristi softver Zoom koji je besplatan i pruža vam priliku da iz udobstva kuće možete da učite engleski jezik. To je sada popularan način učenja jezika. Online način je vrlo udoban za učenje jezika, a posebno ako to učenje stavlja akcenat na komunikaciju.

online kurs engleskog za početnike

Kurs engleskog za početnike se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

online kurs engleskog za početnike slika nivoi engleskog

Engleski jezik je vremenom postao svetski standard. Značajan broj ljudi na planeti govori engleski, prvo zato što im je to maternji jezik, to su zemlje kao što je V.Britanija, SAD, Kanada i Australija, drugo, zato što je u nekim zemljama on zvanični jezik, kao npr. u Indiji, Filipinima i Južnoj Africi i treće, postoje zemlje u kojima je to drugi jezik kao što su Danska, Švedska i Holandija. Postoji procena da engleski jezik govori preko 2 milijarde ljudi. Ako ste bili turista u nekoj stranoj zemlji u kojoj engleski nije maternji jezik, prvi jezik na kome ćete pokušati da uspostavite komunikaciju je verovatno engleski jezik.

ONLINE KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE
Svet engleskog jezika

Upravo zato, u oglasima za posao gotovo uvek je engleski jezik naveden kao uslov. Ukoliko je firma u stranom vlasništvu, ima poslovne kontakte u inostranstvu ili pak sarađuje sa stranim investitorima i partnerima ili planira da osvaja strano tržište, onda se po pravilu ta komunikacija bilo pismeno bilo usmeno odvija na engleskom jeziku. Ukoliko radite u takvim firmama ili planirate da radite, onda je za vas pored usko-stručnog znanja, obavezno poznavanje i engleskog jezika i to vam sigurno može pružiti prednost u poslu i omogućiti lakše napredovanje.

kurs engleskog za početnike intervju

Takođe, ako ste stručnjak u nekoj oblasti, posebno u IT sektoru i želite da pratiti moderne trendove u svojoj oblasti, da biste to postigli, morate poznavati engleski jezik, jer je dobar deo literature i sadržaja na internetu bilo originalno napisan na engleskom jeziku, bilo preveden na engleski jezik.

Učenje jezika zahteva dosta discipline i volje, tako da i pored toga što postoji dosta besplatnog sadržaja na internetu, kao i knjige, takvom metodom uspeva da nauči nešto tek 5% ljudi. Većini ljudi je potreban iskusan mentor i aktivan pristup. Naš online kurs engleskog za početnike vam sve nudi na “tacni” i služi se proverenim metodama i što je najvažnije možete steći naviku i samopouzdanje da razgovarate na engleskom, a ne samo da pokušavate da razumete kada vam se obrate.

online kurs engleskog za početnike

Da li ste se zapitali zašto su ljudi koji su neko vreme proveli u inostranstvu brzo naučili strani jezik. U ljudskoj prirodi je da dobar deo vremena bili u kontaktu sa stranim jezikom. Naš mozak formira misao na bazi reči i zato komunikacija daje odličan rezultat kada nešto trebamo da upamtimo, pa čak i shvatimo. Isto tako, mala deca koja ne pohađaju školu, u stanju su da brzo savladaju i rečnik i gramatiku, samo zahvaljujući komunikaciji. Naš kurs je opšteg karaktera zato što pokriva sve četiri veštine govor, slušanje, čitanje i pisanje, a takođe i gramatiku. Obavezan deo časa je i komunikacija koja je prilagođena nivou na kojem se polaznik nalazi.

online kurs engleskog za početnike srećni studenti

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu i gramatiku, a studenti pasivno memorišu gradivo, online kurs engleskog za početnike je baziran na aktivnom pristupu koji uvek daje bolje rezultate i kada je reč o razumevanju i memorisanju.

Gramatika se posvećuje dužna pažnja, ali ne prevelika, budući da gramatiku možete da učite i kući, ali ne možete tako lako da nađete sagovornike na engleskom jeziku van škole.

Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija i zato se nastava za online kurs engleskog za početnike praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

ONLINE KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE (A1) - slika Londona

PLAN RADA NA ONLINE KURSU ENGLESKOG ZA POČETNIKE A1

slika do you speak english

Module 0
What english do you know?

1. Common words
2. Numbers 0-21
3. Plurals
4. The alphabet
5. Pronouns and possessive adjectives
6. Numbers 1-100
7. Days of the week
8. Saying hello ond goodbye

slika globusa

Module 1
People and places

1. Names and countries
2. Nationalities
3. Personal information
4. Verb “to be” (long and short forms)
5. Articles: a/an
6. Jobs

slika porodice na plaži

Module 2
You and yours

1. Family vocabulary
2. this, that, these, those
3. have got
4. Possessive ‘s
5. Everyday objects

slika trga u NY

Module 3
Everyday life
1. Daily routines
2. Present simple questions
3. Present simple (positive and negative)
4. Common verbs

slika bicikliste

Module 4
Loves and hates
1. Activities
2. Present simple: he and she, like … ing
3. Present simple questions: he and she
4. Activity verbs and adverbs of frequency

slika devojke na aerodromu

Module 5
Getting from A to B
1. Transport (at the airport)
2. can and can’t
3. Articles a/an, the and zero

slika hrane

Module 6
Eating and drinking
1. Food (countable and uncountable nouns)
2. There is and There are
3. some and any
4. How much and How many

slika sata

Module 7
Extraordinary lifes
1. Years, decades and centuries
2. Past simple: was and were
3. Past simple: regular and irregular verbs

slika spajdermena

Module 8
Fact or fiction?
1. Describing films
2. Past simple negative forms
3. Past simple questions

slika plaćanja

Module 9
Buying and selling
1. Shops and shopping
2. Comparative adjectives
3. Superlative adjectives
4. Reading: The world’s most famous markets

slika umetnice

Module 10
Street life
1. Describing people
2. Present continuous
3. Present simple or present continuous?
4. Clothes

slika jelena

Module 11
The world around us
1. Animals and natural features
2. Can and can’t for ability
3. Question words
4. Use of articles
5. Reading: amazing facts about the natural world

slika rukovanja

Module 12
A weekend away
1. Future intentions: going to, would like to and want to
2. Suggestions and offers
3. Vocabulary: Going out and staying in

slika online učenja

Module 13
Learning for the future
1. Infinitive of purpose
2. might and will
3. Vocabulary and speaking: Education and careers

slika devojke koja razgovara

Module 14
Keeping in touch
1. Ways of communicating
2. Present perfect
3. Time phrases with the Present perfect and Past simple

slika kompasa

Module 15
Going places
1. Prepositions of movement
2. have to, don’t have to, can and can’t
3. Things in a town

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog koji ima zanimljive članke iz kojih se može mnogo naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ ONLINE KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

online kurs engleskog za početnike

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Izaberite tačan odgovor od 4 ponuđenih. Ne žurite.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top