ONLINE Kurs engleskog A2 – za POČETNIKE

Kurs engleskog za početnike A2 nivo se deli na dva posebna kursa A 2.1. i A 2.2., a sertifikat za A2 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa A 2.2.

A 2.1. NIVO

Cena: 4.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 3.200 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 16 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

A 2.2. NIVO

Cena: 4.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 3.200 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 16 školskih časova.

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz online kurs engleskog A2: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za online kurs engleskog A2: na kraju uspešno završenog kursa A 2.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: minimalno poznavanje engleskog jezika na nivou A1;

Ciljna grupa: za online kurs engleskog A2 su početnici koji su prošli A1 nivo i žele da napreduju u poznavanju engleskog jezika. A2 nivo engleskog jezika podrazumeva solidno poznavanje jezika koje možete osvojiti na našim časovima zahvaljujući aktivnom pristupu učenju. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom. Sledeća stepenica za učenje engleskog jezika je online kurs engleskog B1 (klikni ovde).

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Online kurs engleskog A1 (klikni ovde)

Online kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Online kurs engleskog B2 (klikni ovde)

Online kurs engleskog C1 (klikni ovde)


online kurs engleskog a2 slika test

INFO: BESPLATAN TEST ENGLESKOG JEZIKA NA DNU STRANICE

ONLINE KURS ENGLESKOG A2 – KRATAK OPIS

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno savladali osnovni nivo engleskog jezika, kao i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada. Naš pristup je u potpunosti sa novim trendovima i pristupima učenju i može se jednostavno nazvati aktivni pristup učenju. To znači da su polaznici uključeni u proces i nisu samo pasivni primaoci informacija.

Kurs engleskog za početnike se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

online kurs engleskog a2 slika nivoi engleskog

Znanje koje ćete dobiti kada završite online kurs engleskog A2, pomoćiće vam da utvrdite i proširite znanje koje ste stekli na nivou A1. Imaćete dovoljni fond reči da možete slobodnije da razgovarate sa stranicima i da se bolje snalazite u svakodnevnim situacijama. Polaznik koji je završio kurs A2 može tokom rutinskih situacija koje se često ponavljaju da razume i kratkim rečenicama opiše situacije i da pruži potrebna objašnjenja. Recimo, tokom posete prijateljima strancima neko ko vlada nivo-om A2 može da razume i da pruži odgovore na uobičajene teme, kao što je njihova lična prošlost, vremenske prilike ili da razgovara o planovima za godišnji odmor.

Svaki jezik podrazumeva 4 veštine: govor, slušanje, pisanje i čitanje i plus gramatika. Naš kurs pokriva sve oblasti i postoji obavezan deo časa koji se tiče komunikacije, tako da ga možemo nazvati i kurs konverzacijskog engleskog.

Fond reči koje treba savladati za online kurs engleskog A2 iznosi oko 1000 reči. Možda to i ne izgleda tako mnogo, međutim, to je prilično težak zadatak i zato je potrebno da polaznici svakodnevno bar 2 sata posvete učenju engleskog. Pored pohađanja kursa postoji mnogo sadržaja na internetu, youtube, filmovi na engleskom sa titlom i sl. Naš predavač će vam preporučiti takav materijal tokom predavanja, ali to je samo dodatak kursu.

Postoje mnogi polaznici koji su pokušali samostalno da nauče engleski koristeći se takvim besplatnim materijalom, ali im to nije pošlo za rukom. Za takav metod učenja potrebno je mnogo više vremena i samodiscipline. Većina ljudi želi da ima pouzdanog mentora koji će im pomoći na tom putu. Kod samostalnog učenja nije moguća komunikacija, kao što je to moguće na našem kursu, gde se znanje lakše i brže upija.

online kurs engleskog a2

Da li trebate uopšte da učite engleski? Odgovor je nedvosmisleno DA. Engleski jezik će vam trebati iz mnogo razloga. Ako želite da putujete kao turista po svetu, ako želite da pročitate knjigu na engleskom koja ovde još nije prevedena, ako želite da koristite tone besplatnog sadržaja na internetu, ako želite da pogledate neki popularan besplatan film na internetu koji još uvek nema titl na srpskom, ako želite…

online kurs engleskog a2 za početnike srećni studenti

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu i gramatiku, a studenti pasivno memorišu gradivo, kurs engleskog jezika za početnike je baziran na aktivnom pristupu učenju koji omogućava bolje razumevanje i memorisanje gradiva.

Predavač definiše i domaće zadatke, tako da možete učiti i kod kuće, a ne samo na časovima.

Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

kurs engleskog a2 big ben, westminster, clock tower
Big Ben toranj u Londonu

PLAN RADA NA ONLINE KURSU ENGLESKI JEZIK A2

slika majka sa detetom

Module 1
Leisure and lifestyle
1. Leisure activities
2. Revision of question forms
3. Present simple

slika deca gledaju tv

Module 2
Important firsts
1. Reading: TV firsts
2. Words to describe feelings
3. Past simple
4. Time phrases often used in the past: at, on, in, ago

slika poslovnog sastanka

Module 3
At rest, at work

1. Daily routines
2. Jobs
3. should, shouldn’t
4. can, can’t, have to, don’t, have to

sllika rodjendana

Module 4
Special occasions

1. Dates and special occasions
2. Present continuous and Present simple
3. Present continuous for future arrangements
4. Reading: Birthday traditions around the world

slika devojke

Module 5
Appearances

1. Physical appearance
2. Comparative and superlative
3. Describing people

slika ostrva

Module 6
Time off

1. Holidays
2. Intentions and wishes: going to, planning to, would like to, would rather
3. Predictions: will and won’t

slika formule uspeha

Module 7
Ambitions and dreams

1. Reading: An interview with Ewan McGregor
2. Present perfect and Past simple with for
3. Present perfect and past simple with other time words

slika globusa

Module 8
Countries and cultures

1. Geographical features
2. Using articles
3. Quantifiers with countable and uncountable nouns

slika starog automobila

Module 9
Old and new

1. Modern and traditional
2. may, might, will, definitely, etc.
3. Present tense after if, when, before and other time words

slika med. pregleda

Module 10
Take care!
1. Health and accidents
2. used to
3. Past continuous

slika pecaroša

Module 11
The best things in life!
1. Hobbies and interests
2. Gerunds (-ing forms) after verbs of liking and disliking
3. like doing and would like to do

slika lamburdžinija

Module 12
Got to have it!

1. Reading: The world’s most popular brands
2. Present simple passive
3. Past simple passive

slika intervjua za posao

Module 13
Choosing the right person

1. Personal characteristics
2. Present perfect continuous how long, for and since
3. Present perfect continuous and Present perfect simple

slika kasice

Module 14
Money, money, money
1. Make money
2. Past perfect
3. Past time words already, just and never…before

slika knjige

Module 15
Imagine

1. Reading: Imagine: the story of a song
2. Counditional sentences with would
3. will and would

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog o engleskom jeziku koji ima zanimljive članke iz kojih možete nešto korisno naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ ONLINE KURS ENGLESKOG ZA POČETNIKE?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

online kurs engleskog A2 slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne morate da žurite. Izaberite tačan odgovor.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top