ONLINE Kurs engleskog B2

Kurs engleskog za B2 nivo se deli na dva posebna kursa B 2.1. i B 2.2., a sertifikat za B1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa B 2.2.

B 2.1. NIVO

Cena: 5.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 4.000 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 20 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

B 2.2. NIVO

Cena: 5.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: 4.000 dinara;

Specijalni popust: ukoliko nastavite sa učenjem prijavom za C 1.1. kurs dobijate 20% popusta;

Fond časova: 20 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz online kurs engleskog B2: top literatura – besplatne knjige za učenje i vežbanje na engleskom u pdf;

Sertifikat za online kurs engleskog B2: na kraju uspešno završenog kursa B 2.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: poznavanje engleskog jezika na nivou B1;

Ciljna grupa: za online kurs engleskog B2 su polaznici koji su završili B1 nivo i žele da napreduju u poznavanju engleskog jezika. B2 nivo engleskog jezika podrazumeva da polaznik može spontano da razgovara sa strancima o širokom broju tema. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Možete pogledati i ostale naše kurseve klikom na linkove niže:

Online kurs engleskog A1 (klikni ovde)

Online kurs engleskog A2 (klikni ovde)

Online kurs engleskog B1 (klikni ovde)

Online kurs engleskog C1 (klikni ovde)

online kurs engleskog b2 kursevi engleskog online kurs engleskog a2
ONLINE KURS ENGLESKOG B2 – KRATAK OPIS

Online kurs engleskog B2 je namenjen polaznicima koji su učili engleski jezik u školi ili ga još uvek uče, ali smatraju da nisu dovoljno napredovali u poznavanju engleskog jezika, kao i da im je potreban drugačiji pristup i metodologija rada.

Online kurs engleskog B2 uvažava zadati okvir Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

Ukoliko smatrate da vam klasični pristup nastavi ne odgovara, onda možete da izaberete inovativni pristup koji se primenjuje na našem kursu, a to je aktivni pristup učenju. To znači da je fokus nastave na polaznicima, od kojih se očekuje da aktivno učestvuju u procesu učenja, a ne samo da budu pasivni primaoci informacija. Tako se postižu mnogo bolji rezultati u razumevanju gradiva i memorisanju istog.

Online kurs engleskog B2 će vam pomoći da sa stranicima razgovarate o raznim pitanjima, da ukoliko imate složen razgovor možete da razumete detalje, da pratite predavanja o stručnim temama i da razumete dobar deo televizijskog programa i filmova. Čak i ako ne planirate da upišete neki univerzitet u SAD, V.Britaniji, Australiji ili Novom Zelandu ili nekoj drugoj zemlji koji zahteva poznavanje engleskog jezika na nivou B2, ta činjenica vam ipak govori o značaju ovog nivoa znanja.

Neko ko živi u stranoj zemlji gde se govori engleski jezik, često se nalazi u svakodnevnim situacijama gde mora da izrazi svoje pitanje, stav, odgovor i sl. Upravo ta svakodnevna komunikacija i aktivnost olakšava učenje stranog jezika. To je prirodan način učenja koji treba primeniti i tokom nastave i zato je deo časa uvek posvećen i komunikaciji, pa prema tome ovaj kurs možemo nazvati i kurs konverzacijskog engleskog.

online kurs engleskog b2

Za online kurs engleskog B2 izuzetno je važna grupna dinamika. To znači da polaznici postaju deo tima koji ima zajednički cilj, a to je osvajanje znanja na nivou B2. To pruža veću motivaciju i zainteresovanost polaznika da pruže svoj maksimum i usvoje novo znanje. Tako nastava postaje zanimljiva i dinamična, a polaznici sa novim samopouzdanjem pristupaju učenju jezika.

kurs engleskog b1 kursevi engleskog slika kurs engleskog za početnike srećni studenti

Polaznici ne trebaju svoje učenje da ograniče samo na online nastavu. Učenje stranog jezika zahteva samodisciplinu i dnevno učenje od bar 2 sata. Upravo zato predavači će definisati domaće zadatke, koji će na časovima biti kratko analizirani i gde će biti ukazano na greške i tačna rešenja. Tako se vreme na nastavi optimalno koristi, a vi manje plaćate za kurs.

Male grupe mogu da omoguće individualni pristup predavača svakom polaznika. To znači da će dovoljno pažnje biti posvećeno svakom polazniku ponaosob i da će se pratiti individualno napredovanje i dinamika tokom učenja stranog jezika. Iako se pretpostavlja da su svi polaznici približno jednakog predznanja, ipak u osvajanju novog znanja postojaće individualne razlike koje iskusni predavač može da uoči i da tokom nastave isprati.

kurs engleskog b2 slika tower bridge
Tower bridge in London
zastava engleske

PLAN RADA NA ONLINE KURSU ENGLESKOG JEZIKA B2

slika sata

Module 1
Past and present
1. Vocabulary: Past and present time phrases
2. Revision of verb forms
3. Uses of auxiliaries
4. Practice
5. Discussion

slika gore dole

Module 2
Life’s ups and downs
1. About life
2. Forming nouns and gerunds
3. Forming adjectives
4. Practice
5. Discussion

slika padobranca

Module 3
Adventures and mishaps
1. Vocabulary: mishaps
2. Verb forms in the narrative
3. Continuous aspect in other tenses
4. Practice
5. Discussion

slika mozga

Module 4
The mind
1. Vocabulary: Qualities of mind
2. The passive
3. have/get something done
4. Practice
5. Discussion

slika planinara

Module 5
Unusual achievements
1. Perfect tenses in the past, present and future
2. More about the Present erfect simple and continuous
3. Practice
4. Discussion

slika zapisa

Module 6
Getting it right
1. Reading and vocabulary: Worst case scenarios
2. Use and non-use of articles
3. Different ways of giving emphasis
4. Practice
5. Discussion

slika karnevala

Module 7
Big events
1. Vocabulary and speaking: Events and celebrations
2. Relative clauses
3. Quantifiers
4. Extreme adjectives
5. Practice
6. Discussion

slika crvenog tepiha

Module 8
Fame and fortune
1. Reading and vocabulary: How to be a celebrity
2. Gerund or infinitive?
3. Different infinitive and gerund forms
4. Practice
5. Discussion

Module 9
Mysteries, problems and oddities
1. Vocabulary and speaking: Strange events
2. Modals and related verbs
3. Past modals
4. Practice
5. Discussion

slika kampera

Module 10
Getting together

1. Vocabulary: Getting together
2. Review of future forms
3. Future continuous and Future perfect
4. Practice
5. Discussion

slika table

Module 11
Interfering with nature
1. Hypothetical situations in the present
2. Hypothetical situations in the past
3. Practice
4. Discussion

slika novinara

Module 12
Media mania

1. Vocabulary and speaking: Types of media
2. Reporting people’s exact words
3. Verbs that summarise what people say
4. Practice
5. Discussion

Ako vas interesuje, možete pogledati i naš blog o engleskom jeziku koji ima zanimljive članke iz kojih možete nešto korisno naučiti: https://tehnoblok22.rs/blog-o-engleskom-jeziku/

ŽELITE DA UPIŠETE NAŠ ONLINE KURS ENGLESKOG B2?

NAPIŠITE NAM:

TEST ZA NIVO POZNAVANJA ENGLESKOG JEZIKA

Važno je da prvo prođete testiranje nivoa engleskog jezika, da bi ste mogli da upišete kurs koji odgovara vašem znanju. Test ima tačno 60 pitanja i nije vremenski ograničen. Molimo vas da pokušate da odgovorite na sva pitanja, kako bi sa većom preciznošću mogli da odredimo vaš nivo. Imajte u vidu da čak i test sa 60 pitanja daje orijentacioni rezultat koji ne treba uzimati kao apsolutno precizan.

kurs engleskog A2 za početnike slika polaganje ispita

Kada završite test, videćete rezultat npr. 25/60, a to znači da ste tačno odgovorili na 25 pitanja od ukupno 60 pitanja i da ste na nivou A2 koji podrazumeva da imate tačne odgovore u rasponu od 21/60 do 40/60. Međutim, kada razmišljate o tome da upišete kurs, naša preporuka je da upišete A2 kurs, kako bi ste utvrdili svoje znanje na tom nivou i sa većim samopouzdanjem nastavili dalje.

Test ima ukupno 60 pitanja. Ne žurite. Izaberite tačan odgovor.

Results

Čestitamo! Imate zavidan nivo poznavanja engleskog jezika. Vi ste na C2 nivou, naši kursevi vam nisu potrebni.

Čestitamo! Završili ste kviz.

A1 nivo: 0-20 tačnih odgovora.

A2 nivo: 21-40 tačnih odgovora.

B1 nivo: 41-46 tačnih odgovora.

B2 nivo: 47-53 tačnih odgovora.

C1 nivo: 54-59 tačnih odgovora

C2 nivo: 60/60 tačnih odgovora.

kviz slika iznenadjenje

#1. Where___you from?

Sledeće

#2. I___up at 8 o'clock every morning.

Sledeće

#3. ____down and be quiet please!

Sledeće

#4. There were only a few_______at the party.

Sledeće

#5. _______sister lives in Italy.

Sledeće

#6. _______English people love fish and chips.

Sledeće

#7. Do you want to come to the disco with_______?

Sledeće

#8. Read this sign here, not_______one over there!

Sledeće

#9. When_______Julia come back from her holidays?

Sledeće

#10. _______are lots of beautiful places in England.

Sledeće

#11. How_______money have you got?

Sledeće

#12. _______English is better than mine.

Sledeće

#13. His parents are_______.

Sledeće

#14. I hate_______to get up early.

Sledeće

#15. The teacher doesn't_______us homework every day.

Sledeće

#16. _______is your favourite food?

Sledeće

#17. I came_______England to improve my English.

Sledeće

#18. You_______all go to London next weekend.

Sledeće

#19. We_______really impressed by Big Ben.

Sledeće

#20. We had a basketball tournament and unfortunately our team came_______.

Sledeće

#21. I cried when my friend_______.

Sledeće

#22. Andy_______to go to the cinema tonight.

Sledeće

#23. I don't_______watch TV.

Sledeće

#24. I love your coat! It is_______than mine.

Sledeće

#25. What a terrible day! This is the_______day of my life!

Sledeće

#26. Never_______such a beautiful sunset!

Sledeće

#27. _______at the moment, I think, I'll go out for a walk.

Sledeće

#28. _______probably go swimming this afternoon.

Sledeće

#29. I'd_______go to bed than watch the late night film, I'm quite tired this evening.

Sledeće

#30. We need to go to the supermarket as there is only_______milk left.

Sledeće

#31. The shop_______for an hour when they arrived.

Sledeće

#32. If it rains, we_______have the barbeque.

Sledeće

#33. I_______at home when my friend came to see me.

Sledeće

#34. If you are under 18 you_______to buy alcohol in England.

Sledeće

#35. We bought some sweets_______on our journey.

Sledeće

#36. I_______popcorn! It's my favourite snack.

Sledeće

#37. 'In a fortnight' means:_______

Sledeće

#38. If you_______pick them up from their house, they would like to come.

Sledeće

#39. The pizza_______to perfection. We ate too much in the Italian restaurant that night.

Sledeće

#40. Alex_______come to Dartmoor with us on Saturday, but he's not sure yet.

Sledeće

#41. I would like to give you the job when you finish school, but do you think_______enough work experience by then?

Sledeće

#42. _______I start a full time job I would like to travel the world.

Sledeće

#43. I fell off a ladder a few years ago and I have been scared of heights ever_______.

Sledeće

#44. If the manager's team had lost, he_______resigned.

Sledeće

#45. I think we should go on holiday to Spain,_______you have a better idea.

Sledeće

#46. We have only been staying in Exmouth_______Friday.

Sledeće

#47. I was excited about going to America to see my cousin, as I_______him for fifteen years.

Sledeće

#48. 'If you work hard, you will pass all your exams!', I_______.

Sledeće

#49. I_______to live in Scotland, but now I live in Germany.

Sledeće

#50. My friend promised_______me that evening.

Sledeće

#51. I asked_______.

Sledeće

#52. He went to the garage_______.

Sledeće

#53. 'You were driving too fast_______you?', said the policeman.

Sledeće

#54. It_______cold last night because the ground is icy.

Sledeće

#55. She was very sporty when she was younger, maybe she_______a famous athlete.

Sledeće

#56. I worked all last summer, but I wish I_______gone on holiday instead.

Sledeće

#57. When I passed my driving test I was over the_______.

Sledeće

#58. Where on_______did you put your keys?

Sledeće

#59. I like him because he makes me_______.

Sledeće

#60. You shouldn't wear those dirty shoes in the house!_______

Završeno

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top