TESTIRANJE NIVOA nemačkog JEZIKA (A1, A2, B1, B2, C1)

Stranica < Testiranje nivoa nemačkog jezika > sadrži besplatne i online testove, kako bi ste mogli da opredelite svoj nivo poznavanja nemačkog jezika. Imamo ukupno 5 testova za nivoe: A1, A2, B1, B2, C1.

testiranje nivoa nemackog jezika - ikona za test
SKALA CEFR I TESTIRANJE NIVOA NEMAČKOG JEZIKA

CEFR je skraćenica za Zajednički evropski referentni okvir za jezike (Common European Framework of Reference for Languages). To je skala koju je kreirao Savet Evrope.

Poslodavci imaju potrebu da precizno utvrde nivo kompetencije kandidata za posao i zaposlenih. CEFR skala je alat upravo za to u oblasti jezika. CEFR skala ima 6 hijerarhijskih nivoa A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Slovo A označava osnovni nivo, slovo B srednji nivo i slovo C napredni nivo. Svaki od ovih nivoa ima dva podnivoa koji su označeni sa brojevima 1 i 2. Grafički prikaz ovih nivoa možete videti na slici niže.

Testiranje nivoa nemačkog jezika - slika CEFR skale
KRATKO O TESTOVIMA NEMAČKOG JEZIKA

Od vas nećemo tražiti da se registrujete, ostavite svoj broj telefona ili email kao što to obično traže škole jezika. Testovi su besplatni i nemaju nikakva ograničenja i dodatne zahteve.

Imamo ukupno 5 testova za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1. Svaki test ima 20 pitanja. Prag da položite test za neki nivo je 80% tj. trebate da imate više od 15 tačnih odgovora. Ne postoji vremensko ograničenje, tako da možete bez žurbe da odgovarate na pitanja. Kada odgovorite na sva pitanja i kliknete na dugme “Prikaži rezultat” videćete rezultat testa.

Linkovi za naše kurseve su sledeći:

Kurs nemačkog jezika A1 – kliknite ovde

Kurs nemačkog jezika A2 – kliknite ovde

Kurs nemačkog jezika B1 – kliknite ovde

Kurs nemačkog jezika B2 – klikni ovde

Kurs nemačkog jezika C1 – klikni ovde

Individualni časovi nemačkog jezika – klikni ovde

❖ Kurs nemačkog za decu – klikni ovde

Kurs nemačkog jezika za medicinske sestre – klikni ovde

slika - polaganje ispita

TEST NEMAČKOG JEZIKA ZA NIVO A1

Test ima 20 pitanja. Položili ste test ukoliko imate više od 15 tačnih odgovora.

TEST NEMAČKOG JEZIKA ZA NIVO A2

Test ima 20 pitanja. Položili ste test ukoliko imate više od 15 tačnih odgovora.

TEST NEMAČKOG JEZIKA ZA NIVO B1

Test ima 20 pitanja. Položili ste test ukoliko imate više od 15 tačnih odgovora.

TEST NEMAČKOG JEZIKA ZA NIVO B2

Test ima 20 pitanja. Položili ste test ukoliko imate više od 15 tačnih odgovora.

TEST NEMAČKOG JEZIKA ZA NIVO C1

Test ima 20 pitanja. Položili ste test ukoliko imate više od 15 tačnih odgovora.

da li znate 100 najčešće korišćenih reči u nemačkom jeziku?

der / die / dasodređeni članovi
und i
seinbiti
inu
einjedan
zudo, ka
habenimati
ichja
werdenpostati
sieona, oni
vonod, sa
nichtne
mitsa
es ono
sichsebe
auchtakođe
aufna, u
fürza, prema
anu, na
eron
sotako
dassto, ono
könnenmoći
dies-er, e, esovaj, ova, ovo
alskao, kada
ihrvi
jada, svakako, zaista
wiekako
beiod, sa, kod
oderili
wirmi
aber ali
dannonda
mančovek
datamo, jer
seinpostojanje
nochjoš
nachposle, prema
wasšta
alsotakođe, dakle
ausiz, sa
allsvi
wennako, kada
nursamo
müssenmorati
sagenreći
umoko
überpreko, iznad
machennapraviti, učiniti
keinne
Jahrgodina
duti
meinmoj
schonveć
vorispred, pre
durchkroz
gebendati
mehrviše
andere, anderer, anderesdrugi, druga, drugo
vielmnogo
kommendoći
jetztsad
sollentreba
mirmeni
wollenhteti
ganznov
michmeni
immeruvek
gehenići
sehrveoma
hierovde
docha, ali, ipak
bisdo, dok, osim
großvelik
wiederiznova, opet
Maljedanput, jedared
zweidva, dve, dvojica, dvoje
gutdobro
wissenznati
neunov
sehengledanje
lassenpustiti, ostaviti, dozvoliti
unsnama, nas
weil budući, jer, pošto
unterispod
dennjer
stehenstajati
jed-e, er, essvaka, svaki, svako
Beispielprimer
Zeitvreme
ersteprvi
ihmnjemu, mu
ihnnjega, ga
wogde
langdugačak
eigentlichstvarni, realni
damitda bi, kako bi
selbstsam, sebe
unsernaš, naša, naše
obengore, iznad

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top