KURS NEMAČKOG JEZIKA B2

Kurs nemačkog jezika B2 se deli na dva posebna kursa B 2.1. i B 2.2., a sertifikat za B2 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa B 2.2.

B 2.1. NIVO

Cena: 5.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: =4.000 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 20 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem

B 2.2. NIVO

Cena: 5.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: =4.000 dinara;

Specijalni popust: za svaki sledeći nivo za koji se prijavite dobijate 20% popusta;

Fond časova: 20 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

testiranje nivoa nemačkog jezika slika ikone testa

Test: Da bi ste znali koji kurs da upišete, uradili smo besplatan online test provere poznavanja nemačkog jezika. Možete proveriti svoje znanje nemačkog jezika klikom na naš link -> Test za nemački jezik.

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Sertifikat za kurs nemačkog jezika: na kraju uspešno završenog kursa B 2.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: poznavanje nemačkog jezika na nivou B1;

Ciljna grupa: za kurs nemačkog jezika B2 su polaznici koji se nalaze na B1 nivou poznavanja nemačkog jezika i žele da napreduju. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Možete pogledati i ostale naše kurseve nemačkog jezika klikom na linkove niže:

Kurs nemačkog jezika A1

Kurs nemačkog jezika A2

Kurs nemačkog jezika B1

Kurs nemačkog jezika C1

Individualni časovi nemačkog jezika

Kurs nemačkog za decu

Kurs nemačkog jezika za medicinske sestre

Kurs razgovor za posao na nemačkom

Kurs nemačkog za lekare

Kurs nemačkog za TELC sertifikat – kliknite ovde

KURS nemačkog jezika B2 – KRATAK OPIS

Kurs nemačkog jezika B2 se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

slika - nivoi prema CEFR skali

Polaznici koji uspešno završe kurs nemačkog jezika B2 mogu da upišu univerzitet u Nemačkoj. Ta činjenica vam dovoljno govori o značaju ovog nivoa jezika. Ukoiko želite da imate određen stepen slobodne i spontane komunikacije na nemačkom jeziku, onda je neophodno da prođete ovaj nivo kursa.

kurs nemačkog jezika b2 slika studenata
O

Ovo je generalni kurs koji pokriva sve četeri veštine: govor, slušanje, čitanje i pisanje plus gramatika. Deo časa je uvek predviđen i za komunikaciju i igranje uloga, jer se na taj način spontano usvaja rečnik i primenjuje gramatika. Više info o B2 nivou ovde.

Posle časova se zadaju i domaći zadaci koje je potrebno rešiti, što znači da kurs ne obuhvata samo nastavu sa predavačem, već i samostalno angažovanje polaznika koji trebaju da budu motivisani da završe ovaj prilično zahtevan nivo kursa.

kurs nemačkog jezika b2 - slika statue

PLAN RADA NA KURSU nemačkog jezika b2

Posle završenog kursa nemačkog jezika B2 polaznik:

 • Može da razradi argumente iz novinskih komentara o određenim temama i da raspravlja o tome;
 • Može da razgovara o poslovnim idejama;
 • Može da ispriča priču;
 • Može da pravi pretpostavke o značenjima;
 • Može da razume intervjue i komentariše izjave;
 • Može da izrazi pretpostavke i uverenja u pisanom obliku;
 • Može da govori prilično ujednačenim tempom;
 • Može započeti razgovor i preuzeti ulogu govornika kada je to prikladno;
 • Može doprineti napretku razgovora u poznatoj oblasti i drugima postavljati pitanja;
 • Može da kombinuje više iskaza u jasnu, koherentnu celinu;
 • Može da daje jasne opise i izveštaje o temama opšte prirode;
 • Može da izrazi svoja gledišta;
 • Može da koristi neke složene rečenične strukture.

Obrađene su sledeće teme iz gramatike:

 • die Satzklammer;
 • Wortstellung im Haupt- und Nebensatz;
 • Kausale Haupt- und Nebensätze;
 • Infinitivsätze in Gegenwart und Vergangenheit;
 • Temporale, kausale, modale und lokale Angaben im Mittelfeld und am Satzanfang;
 • Präpositionaladverbien: darauf, dazu, dabei;
 • Temporale Haupt- und Nebensätze;
 • Passiv mit Modalverben;
 • Passiversatzformen sich lassen + Infinitiv sein + zu + Infinitiv sein + -bar;
 • Irreale Bedingungssätze / Wunschsätze/ Vergleichssätze mit als und als ob;
 • Finale Nebensätze und Angaben;
 • Modalangaben und Modalpartikel;
 • Partizip I und II als Attribute;
 • Satzteile im Nachfeld.

Rečnik pokriva sledeće oblasti:

 • Lepi i neprijatni događaji u životu;
 • Opis predmeta i proizvoda;
 • Pravljenje prezentacija;
 • Mesto rada i aktivnosti;
 • Rad i globalizacija;
 • Pisma za prijavu i molbe za posao;
 • Konsultacije i dogovori u svakodnevnom životu;
 • Vrste znanja i načini sticanja znanja;
 • Verbalno i neverbalno izražavanje osećanja;
 • Iskustvo u inostranstvu;
 • Studije u inostranstvu i kulturne razlike;
 • Traženje stana;
 • Mišljenja o klimatskim promenama;
 • Obnovljiva energija.

Evaluacija uključuje različite vežbe i testove za proveru napredka učenja u svim oblastima lingvističkih kompetencija:

 • Razumevanje pročitanog;
 • Shvatanje sadržaja koji ste slušali;
 • Veština govora;
 • Pisanje;
 • Gramatička kompetencija.
ŽELITE DA UPIŠETE KURS NEMAČKOG JEZIKA B2?

NAPIŠITE NAM:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top