KURS NEMAČKOG ZA MEDICINSKE SESTRE

Kurs nemačkog za medicinske sestre i tehničare se deli na tri posebna kursa. Ovo je specijalizovan kurs nemačkog za medicinske sestre i tehničare i nije predviđen za doktore. Prvi kurs za medicinske sestre je osnovni kurs i obuhvata nivoe A1 i A2. Srednji kurs obuhvata nivoe B1 i B2 i ustvari je priprema za polaganje ispita i dobijanje međunarodnog TELC sertifikata za medicinske sestre i tehničare sa kojim možete lako da se zaposlite i dobijete pristojnu zaradu u Nemačkoj. Napredni kurs koji pokriva C1 nivo je za entuzijaste koji žele da zaista dobro ovladaju nemačkim jezikom, upoznaju radnu kulturu i medicinski sistem u Nemačkoj, koji će im trebati ne samo da dobiju radnu vizu, već i da imaju uspešnu karijeru u Nemačkoj.

OSNOVNI NIVO ( A1 i A2 )

Cena: 10.000 dinara;

Specijalni popust: ako se posle ovog nivoa prijavite za srednji nivo dobijate 20% popusta;

Fond časova: 32 školska časa; Trajanje kursa je 2 meseca; Dinamika je dva dvočasa nedeljno.

Nastava: uživo sa predavačem.

SREDNJI NIVO ( B1 i B2 )

Cena: 15.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: ako ste kod nas završili kurs za osnovni nivo cena je 12.000 dinara;

Fond časova: 48 školskih časova; Trajanje kursa je 3 meseca; Dinamika je dva dvočasa nedeljno.

Nastava: uživo sa predavačem;

Napomena: cilj ovog nivoa je da vas pripremi za polaganje TELC ispita za medicinske sestre i tehničare i dobijanje međunarodno priznatog sertifikata sa kojim možete da dobijete radnu vizu u Nemačkoj. Prednost TELC sertifikata u odnosu na sertifikate Goethe-Institut i ÖSD je da poslodavci više cene specijalizovan sertifikat za medicinsku struku od sertifikata za opšti nemački jezik.

Nemačke ambasade priznaju tri sertifikata i jedan od njih je i TELC (pored sertifikata Goethe-Institut i austrijskog ÖSD). TELC je skraćenica za “The European Language Certificates” i istovremeno je naziv kompanije u Nemačkoj čija je delatnost organizovanje polaganja ispita. Kompanija TELC u Nemačkoj daje licence određenim ispitnim centrima u Srbiji da mogu da organizuju ispite i izdaju TELC sertifikate. Spisak ovlašćenih ispitnih centara u Srbiji možete pogledati na internet stranici nemačke kompanije TELC: kliknite ovde

Ono što je važno da razlikujete je škola jezika i ispitni centar. Ispitni centar ne mora da bude u okviru škole jezika, kao što ni svaka škola jezika ne mora da ima ispitni centar. To su razdvojene stvari. U praksi se često dešava da određene škole jezika apliciraju kod nemačke kompanije TELC da im izda licencu za organizovanje ispita, pa onda u okviru svoje škole imaju i ispitni centar.

Da rezimiramo, naš cilj na ovom srednjem kursu je da medicinska sestra ili tehničar osvoje znanje nemačkog jezika koje im je potrebno u radu u svojoj profesiji i da sa lakoćom polože TELC ispit i dobiju sertifikat sa kojim mogu da apliciraju za radnu vizu i lakše nađu dobro plaćen posao u Nemačkoj, Austriji ili Švajcarskoj. Poslodavci u Nemačkoj mnogo više cene specijalizovan TELC ispit za medicinske sestre i tehničare od recimo Gete sertifikata koji se tiče opšteg nemačkog jezika. U zavisnosti od konkretne federalne države u Nemačkoj, obavezan nivo poznavanje nemačkog jezika za medicinske sestre i tehničare je B1 ili B2 (u većini slučajeva je B2).

VIŠI NIVO ( C1 )

Cena: 15.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: ako ste kod nas završili kurs za srednji nivo cena je 12.000 dinara;

Fond časova: 48 školskih časova; Trajanje kursa je 3 meseca; Dinamika je dva dvočasa nedeljno.

Nastava: uživo sa predavačem;

Kurs nemačkog za medicinske sestre na višem nivou ima za cilj da unapredi vaše poznavanje nemačkoj jezika u vašoj profesiji do savršenstva. Ovde nećete učiti samo nemački jezik, već ćete učiti i nemačku kulturu i kako je organizovan medicinski sistem u Nemačkoj. Pored vašeg stručnog znanja za uspeh u karijeri od presudnog značaja je i poznavanje nemačkog jezika i radne kulture i okruženja. Posao medincinskih radnika je izuzetno odgovoran i od njega mogu da zavise životi pacijenata, otuda nije čudno da se traži visok nivo znanja jezika, budući da nesporazumi koji mogu da nastanu usled nejasne komunikacije mogu da dovedu do tragičnih posledica.

testiranje nivoa nemačkog jezika slika ikone testa

Test: Da bi ste znali koji kurs da upišete, uradili smo besplatan online test provere poznavanja nemačkog jezika. Možete proveriti svoje znanje nemačkog jezika klikom na naš link -> Test za nemački jezik.

KURS NEMAČKOG ZA MEDICINSKE SESTRE – OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Sertifikat za kurs nemačkog jezika: na kraju svakog uspešno završenog kursa dobijate sertifikat naše škole; Budući da vas naša škola priprema za TELC ispit na srednjem nivou, njega možete polagati tako što ćete se prijaviti u jedan od ovlašćenih TELC ispitnih centara. Posle uspešno položenog TELC ispita za medicinske sestre ili tehničare dobijate međunarnodno priznati TELC sertifikat.

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Možete pogledati i ostale naše kurseve nemačkog jezika klikom na linkove niže:

Kurs nemačkog jezika A1

Kurs nemačkog jezika A2

Kurs nemačkog jezika B1

Kurs nemačkog jezika B2

Kurs nemačkog jezika C1

Individualni časovi nemačkog jezika

KURS nemačkog ZA MEDICINSKE SESTRE – KRATAK OPIS

Kurs nemačkog za medicinske sestre se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

slika - nivoi prema CEFR skali

Polaznici ovog kursa su često medicinske sestre i tehničari koji žele da nastave svoju karijeru u Nemačkoj i potrebno im je znanje nemačkog prvo da bi dobili radnu vizu, a zatim da bi mogli da nađu odgovarajući posao u Nemačkoj. Nemački poslodavci ne bez razloga veoma cene strane radnike koji solidno govore nemački jezik, a to posebno važi za medicinsku struku.

Posao medincske sestre ili tehničara je veoma zahtevan u pogledu komunikacije sa pacijentima i kolegama. Veoma je važno za profesionalno obavljanje tog posla poznavanje nemačkog jezika na nivou B1 ili B2 prema CEFR skali. TELC ispit je upravo tako i dizajniran da uspešno polaganje tog ispita podrazumeva sertifikat koji je ili B1 ili B2 nivo.

kurs nemački za medicinske sestre

Ovaj specijalizovan kurs nemačkog za medicinske sestre pokriva sve četiri veštine: govor, slušanje, čitanje i pisanje plus gramatiku. Deo časa je uvek predviđen i za komunikaciju i igranje uloga, jer se na taj način spontano usvaja rečnik i primenjuje gramatika.

Posle časova se zadaju i domaći zadaci koje je potrebno rešiti, što znači da kurs ne obuhvata samo nastavu sa predavačem, već i samostalno angažovanje polaznika koji trebaju da budu motivisani da završe ovaj prilično zahtevan kurs. Na taj način vi na jedan efikasan način stičete znanje i plus štedite novac.

kurs nemačkog za medicinske sestre - slika bolnice
ŽELITE DA UPIŠETE KURS NEMAČKOG ZA MEDICINSKE SESTRE?

NAPIŠITE NAM:

2 komentara za “KURS NEMAČKOG ZA MEDICINSKE SESTRE”

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top