KURS NEMAČKOG JEZIKA C1

Kurs nemačkog jezika C1 se deli na dva posebna kursa C 1.1. i C 1.2., a sertifikat za C1 nivo se dobija posle uspešno završenog kursa C 1.2.

C 1.1. NIVO

Cena: 6.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: =4.800 dinara;

Specijalni popust: ako se posle ovog nivoa prijavite za C 1.2.dobijate 20% popusta;

Fond časova: 24 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem

C 1.2. NIVO

Cena: 6.000 dinara;

Cena sa popustom 20%: =4.800 dinara;

Fond časova: 24 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

testiranje nivoa nemačkog jezika slika ikone testa

Test: Da bi ste znali koji kurs da upišete, uradili smo besplatan online test provere poznavanja nemačkog jezika. Možete proveriti svoje znanje nemačkog jezika klikom na naš link -> Test za nemački jezik.

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Sertifikat za kurs nemačkog jezika: na kraju uspešno završenog kursa C 1.2.;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: poznavanje nemačkog jezika na nivou B2;

Ciljna grupa: za kurs nemačkog jezika C1 su polaznici koji se nalaze na B2 nivou poznavanja nemačkog jezika i žele da tečno govore nemački. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i zaposlene kojima odgovaraju večernji sati tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Možete pogledati i ostale naše kurseve nemačkog jezika klikom na linkove niže:

Kurs nemačkog jezika A1

Kurs nemačkog jezika A2

Kurs nemačkog jezika B1

Kurs nemačkog jezika B2

Individualni časovi nemačkog jezika

Kurs nemačkog za decu

Kurs nemačkog jezika za medicinske radnike

Kurs razgovor za posao na nemačkom

Kurs nemačkog za lekare

Kurs nemačkog jezika za TELC sertifikat – kliknite ovde

KURS nemačkog jezika C1 – KRATAK OPIS

Kurs nemačkog jezika C1 se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

slika - nivoi prema CEFR skali

Polaznici koji uspešno završe kurs nemačkog jezika C1 mogu smatrati da tečno govore nemački jezik i da su se približili nekom idealnom nivou na kojem mogu da budu ravnopravni u razgovoru sa onima kojima je nemački jezik maternji. Kada osvojite ovu stepenicu jezika možete slavodobitno smatrati da ste postigli veliki uspeh i da ste jedan od retkih koji može sa izvesnom slobodom da se služi nemačkim jezikom.

Poznavanje jezika na ovom nivou vam može dosta pomoći u karijeri i dati vam prednost, posebno ako radite u ogranku neke nemačke kompanije ovde u Srbiji, ili ako je vaša firma orijentisana ka nemačkom tržištu. Ne zaboravimo i dosta stručne literature koja se može čitati samo na nemačkom jeziku, što će vam omogućiti da držite korak sa vremenom u svojoj profesiji.

kurs nemačkog jezika c1

Ovo je generalni kurs koji pokriva sve četeri veštine: govor, slušanje, čitanje i pisanje plus gramatika. Deo časa je uvek predviđen i za komunikaciju i igranje uloga, jer se na taj način spontano usvaja rečnik i primenjuje gramatika. Više info o C1 nivou ovde.

Posle časova se zadaju i domaći zadaci koje je potrebno rešiti, što znači da kurs ne obuhvata samo nastavu sa predavačem, već i samostalno angažovanje polaznika koji trebaju da budu motivisani da završe ovaj prilično zahtevan nivo kursa. Na taj način vi na jedan efikasan način stičete znanje i plus štedite novac.

kurs nemačkog jezika c1 - slika muzeja u Berlinu

PLAN RADA NA KURSU nemačkog jezika C1

Posle završenog kursa nemačkog jezika C1 polaznik:

 • Može da kaže nešto o tome kada smo srećni;
 • Može da opiše stresne situacije;
 • Ume da objasni smeh i humor;
 • Može da kaže nešto o tome šta je uspeh. Npr. sport i posao;
 • Kako prihvatamo neuspeh u životu;
 • Životna sredina i klima;
 • Progres nauke i tehnike;
 • Biografije velikih nemačkih stvaralaca;
 • Istorija podele Nemačke posle II svetskog rata;
 • Istorija i politika u Nemačkoj i regionalne razlike;
 • Umetnost – muzika i fotografija.

Obrađene su sledeće teme iz gramatike:

 • Vergangenheitsformen der Verben;
 • Lokale und temporale Präpositionen;
 • Satzverbindungen: Nebensätze;
 • Adjektive mit präpositionalem Kasus;
 • Zweiteilige Satzverbindungen;
 • Satzverbindungen: Hauptsätze;
 • Modalverben;
 • Konjunktiv II;
 • Präpositionen mit dem Genitiv;
 • Vermutungen ausdrücken;
 • Relativsätze;
 • Partizipialattribute;
 • Deklination der Adjektive;
 • Feste Verbindungen;
 • Partizipien und Adjektive als Nomen;
 • Konjunktiv I;
 • Imperativ;
 • Nominalisierung;
 • Passiv und Passiversatzformen.

Evaluacija uključuje različite vežbe i testove za proveru napredka učenja u svim oblastima lingvističkih kompetencija:

 • Razumevanje pročitanog;
 • Shvatanje sadržaja koji ste slušali;
 • Veština govora;
 • Pisanje;
 • Gramatička kompetencija.
ŽELITE DA UPIŠETE KURS NEMAČKOG JEZIKA C1?

NAPIŠITE NAM:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top