KURS NEMAČKOG ZA DECU

Cena: 9.000 dinara;

Fond časova: 32 školska časa;

Kurs nemačkog za decu: ima nastavu uživo sa predavačem.

OPŠTA INFORMACIJA

Prvi čas: je besplatan i u toku njega predavač će utvrditi vaš nivo poznavanja jezika;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Sertifikat za juniore za kurs nemačkog jezika: na kraju uspešno završenog kursa;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno;

Ciljna grupa: za kurs nemačkog za decu su ona deca koja ne uče nemački jezik u školi, a žele da nauče osnovni nivo nemačkog jezika A1 ili deca kojima je to predmet u školi, ali žele da učvrste i unaprede svoje znanje nemačkog jezika.

Možete pogledati i ostale naše kurseve nemačkog jezika klikom na linkove niže:

Kurs nemačkog jezika A1

Kurs nemačkog jezika A2

Kurs nemačkog jezika B1

Kurs nemačkog jezika B2

Individualni časovi nemačkog jezika – klikni ovde

Kurs nemačkog jezika za medicinske radnike

KURS nemačkog ZA DECU – KRATAK OPIS

Kurs nemačkog za decu se strogo pridržava Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (CEFR – Common European Framework of Reference for languages) koji prepoznaje tri osnovna nivoa A (početni), B (srednji) i C (napredni) i šest podnivoa: A1A2B1B2C1C2.

slika - nivoi prema CEFR skali

Za uspešno učenje jezika deca trebaju da budu aktivna na časovima i da učestvuju u dobro osmišljenim vežbama i komunikaciji. Veoma je važno da steknu osećaj samopouzdanja i da kada uspešno urade zadatke imaju osećaj postignuća.

Teško je naglasiti koji značaj poznavanje jezika može imati za budućnost deteta, imajući u vidu globlane trendove u kojima je svet sve više globalizovan i gde su sve ekonomije sveta otvorene za međunarodnu saradnju i moraju uspešno da funkcionišu u međunarodnom okruženju i konkurenciji. Poznavanje nemačkog jezika može da pomogne u ostvarivanju uspešne karijere u budućnosti ili pak da pomogne da se dobije stipendija i studira u inostranstvu. Takođe, moguće je pratiti stručnu literaturu koja nije prevedena na naš jezik ili npr. na engleski jezik.

kurs nemačkog za decu - crtež dece koja uče

Ovo je generalni kurs koji pokriva sve četeri veštine: govor, slušanje, čitanje i pisanje plus gramatika. Deo časa je uvek predviđen i za komunikaciju i igranje uloga, jer se na taj način spontano usvaja rečnik i primenjuje gramatika.

Na internetu ima dosta zanimljivog sadržaja za učenje kroz igru i neki od boljih sajtova su na sledećim adresama:

https://www.german-games.net/ , https://www.digitaldialects.com/German.htm

Veoma je važno da dete stekne naviku da jezik uči u kontinuitetu. Nije dovoljno učiti jezik samo na časovima, već se jezik mora vežbati u učiti i u slobodno vreme. Zato su predavači dužni da zadaju interesantne domaće zadatke i iste kontrolišu tokom nastave.

kurs nemackog za decu - crtež - deca sa knjigama
ŽELITE DA UPIŠETE KURS NEMAČKOG ZA DECU?

NAPIŠITE NAM:

ŠTA ĆETE NAUČITI?

 • Kako da se predstavite i kažete svoje ime, kako da se oprostite, šta volite da radite i da pitate druge šta vole da rade;
 • Lične zamenice;
 • Glagoli: sein, heißen, wohnen, spielen, singen, tanzen, malen, schwimmen;
 • Razgovor o hobijima;
 • Brojevi i aritmetika;
 • W-pitanja: Wie, woher, wo, was;
 • Spelovanje na nemackom;
 • Članovi der, das, die;
 • Razgovori o školi i školskih zadacima – koje volite i ne volite;
 • Dani u nedelji, plan jednog dana, šta volite a šta ne volite da radite;
 • Glagoli: lernen, haben, lesen, treffen, fahren, sehen;
 • Ja/Nein pitanja;
 • Predlozi;
 • Omiljena hrana;
 • Gradacije sehr gern, gern, nicht gern;
 • Glagoli essen, trinken;
 • Razgovori o porodici;
 • Glagol haben+eine/n+keine/n;
 • Prisvojni član mein, dein;
 • Životinje, domaće, ljubimci i u Zoo vrtu;
 • Kako deca slave Božić u Nemačkoj;
 • Godišnja doba i vremenske prilike;
 • Glagol gehen + infinitiv;
 • Odeća i boje;
 • tragen/brauchen+Akkusativ;
 • Svakodnevne obaveze i rutina;
 • müssen+infinitiv, können+infinitiv;
 • Pitajte o vremenu – koliko je sati?;
 • Glagoli aufstehen, aufräumen, fernsehen;
 • Pitanja u prodavnici – koliko nešto košta, imenujte cene, skupo, jevtino, izrazite želje;
 • möchte+Akkusativ;
 • Doručak, ručak i večera. Šta više, a šta manje volite?;
 • Null artikel, poređenje prideva, imperativ;
 • Umlaute ö und ü;
 • Nameštaj, izrazite ko šta poseduje, gde se šta nalazi;
 • Glagoli hängen, stehen, liegen, određeni član u dativu;
 • Karneval – šta deca rade u Nemačkoj tokom karnevala i raspusta.

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top