Priprema za malu maturu iz matematike

PROGRAM PRIPREME ZA MALU MATURU IZ MATEMATIKE

Priprema za malu maturu iz matematike slika časa


Online časovi za pripremu male mature iz matematike održavaće se u periodu od 19. februara do 19. juna. Cena časa je 450 dinara, a čas traje 1h. Časovi se održavaju vikendom* u grupi od 6-8 učenika. Ukupan fond je 38 časova plus 2 gratis. Ukupna cena je 17.100 dinara po učeniku. Plaćanje se može obaviti u 5 jednakih mesečnih rata po 3.420 dinara.

*Napomena: Časovi se mogu održavati i radnim danima, prema dogovoru predavača sa
učenicima.

OBLASTI

 1. Brojevi i operacije (5 časova)
  ○ Skup prirodnih brojeva
  ○ Racionalni i iracionalni brojevi
  ○ Deljivost brojeva
  ○ Suprotni i recipročni broj
  ○ Razlomci
 2. Algebra i funkcije (8 časova)
  ○ Jednačine
  ○ Promenljive
  ○ Razmera
  ○ Proporcionalnost
  ○ Stepenovanje
  ○ Korenovanje
  ○ Linearne funkcije
 3. Obrada podataka (2 časa)
  ○ Srednja vrednost i medijana
  ○ Procenat
 4. Geometrija (18 časova)
  ○ Tačka, prava i ravan
  ○ Ugao
  ○ Simetrala duži i ugla
  ○ Osna simetrija
  ○ Trougao
  ○ Pitagorina teorema
  ○ Značajne tačke trougla
  ○ Podudarnost trougla
  ○ Četvorougao
  ○ Trapez
  ○ Pravilni šestougao
  ○ Mnogougao
  ○ Krug
  ○ Sličnost trouglova
  ○ Prizma
  ○ Piramida
  ○ Valjak
  ○ Kupa
  ○ Lopta
 5. Merenje (5 časova)
  ○ Vreme
  ○ Dužina
  ○ Masa
  ○ Površina
  ○ Zapremina

Detaljnije informacije o polaganju male mature iz matematike možete pogledati ovde.

Ako želite da pogledate naše kurseve iz engleskog jezika to možete klikom ovde.

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top