ONLINE KURS C# PROGRAMSKI JEZIK

Cena: 10,000 dinara.

Besplatno: prva 3 časa su besplatna, posle toga odluka je na vama – nastavljate ili ne;

Plaćanje za online kurs C# : u dve jednake rate;

Grupe: 3-5 polaznika;

Fond časova: 24 školskih časova;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz online kurs C#: top literatura – besplatne knjige na engleskom u pdf;

Sertifikat: na kraju uspešno završenog kursa;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno, naši predavači će vam sve objasniti u toku kursa;

Ciljna grupa za online kurs C# programski jezik: početnici koji žele da savladaju osnovni nivo programskog jezika C#. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za srednjoškolce, za studente i za zaposlene kojima odgovaraju večernji časovi tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

online kurs c# slika momak i devojka programeri

Ko može da postane programer?

Ustaljeno je mišljenje da programer mora da bude dobar matematičar i da ima inženjersko obrazovanje. To su tipične zablude. Programer može da bude svako ko vlada elementarnom logikom, ima želju za samoobrazovanjem i spreman je da često rešava nove probleme. Ako imate te osobine, onda možete postati uspešan programer.

Da li trebate da platite 1000 ili 2000 ili više evra za obuku? Da li trebate da idete na predavanja od godinu i više dana? Možete i tako, ako imate višak novca i vremena. Gorka istina je da nijedan kurs ili formalno obrazovanje od vas neće napraviti programera. Za uspešnog programera je potrebno dosta samoobrazovanja i prakse.

Za razliku od drugih sektora, IT sektor manje polaže na formalnosti kao što su prestižne diplome i sertifikati, a više na praktično znanje. Zašto je to tako? Kao prvo, IT znanje se lako može testirati, a kao drugo, postoji hroničan nedostatak IT stručnjaka kako na našem tržištu, tako i u inostranstvu. Raspitajte se kod već ostvarenih programera šta i kako, pre nego što zakoračite u IT svet, to će vam uštedeti dosta novca i vremena.

Knjige, forumi i besplatan sadržaj na internetu su neprocenjiv izvor informacija i znanja, koje pravi programeri koriste da bi držali korak sa aktuelnim trendovima. Što se tiče prakse, postoje internet platforme koje spajaju poslodavce i frilansere kao što je Upwork i Fiverr. Naš online kurs C# treba samo da vam otvori vrata na tom putovanju. Naši iskusni predavači će vam dati savete kako da nastavite dalje usavršavanje, da steknete praktična znanja i nađete dobar i plaćen posao.

online kurs C#

ONLINE KURS C# PROGRAMSKI JEZIK – UKRATKO

C # se izgovara kao “C-Sharp”. To je objektno orijentisani programski jezik koji pruža Microsoft i koji radi na .Net Framework.

Zašto bi ste upisali naš online kurs C#? Pomoću programskog jezika C # možemo razviti različite vrste sigurnih i robusnih aplikacija:

-Windows Aplikacije

-Web aplikacije

-Video igre

-Distribuirane aplikacije

-Aplikacije web usluga

-Aplikacije baza podataka itd.

C # je odobren kao standard od strane ECMA i ISO. C # je dizajniran za CLI (Common Language Infrastructure). CLI je specifikacija koja opisuje izvršni kod i runtime okruženje.

Na programski jezik C # uticali su jezici C ++, Java, Eiffel, Modula-3, Pascal itd.

Neke od ključnih prednosti učenja na online kurs C# :

-Za razliku od C ++, na primjer, C # nudi automatsko upravljanje memorijom.

-Takođe nudi solidnu sigurnost u odnosu na JavaScript i Node.js. C # ima robusne biblioteke osnovne klase; .NET framework uključuje stotine biblioteka za rad sa sistemom datoteka, upravljanje sigurnošću i još mnogo toga.

-Microsoft snažno podržava C #, brzo izdavajući popravke i ažuriranja – tako da je to prednost u odnosu na druge jezike, kao što je Java.

-Ima podršku velike zajednice programera.

Zato vam možemo preporučiti naš online kurs za programski jezik C#.

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu, a studenti pasivno memorišu gradivo, online kurs C# je baziran na praktičnim primerima tj. “case study”, dok je teorija u funkciji praktične primene. Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija tj. međusobna komunikacija između polaznika i predavača i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

okvirni SADRŽAJ ZA ONLINE KURS C# PROGRAMSKI JEZIK

-Uvod u programiranje
-Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja
-Tipovi podataka i promenljive
-Rad sa stringovima
-Rad sa brojevima
-Dobijanje korisničkog unosa
-Nizovi
-Metode (funkcije)
-Upravljanje petljama
-If naredba
-Switch naredba
-While petlja
-For petlja
-Dvodimenzionalni nizovi (matrice) i ugnežđene petlje
-Komentari
-Obrada izuzetaka
-Klase i objekti
-Konstruktori
-Metode objekata
-Getters & Setters
-Atributi statičke klase
-Statičke metode i klase
-Nasleđivanje

ŽELITE DA UPIŠETE KURS ONLINE KURS C#?

NAPIŠITE NAM:

online kurs C# matrix, technology, data
Photo by Markus Spiske on Pexels.com

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top