JAVA KURS ZA POČETNIKE

Cena: 10,000 dinara.

Plaćanje za Java kurs : u dve jednake rate;

Fond časova: 24 školska časa;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz Java kurs: top literatura – besplatne knjige na engleskom u pdf;

Sertifikat za Java kurs: na kraju uspešno završenog kursa;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno, naši predavači će vam sve objasniti u toku kursa;

Ciljna grupa: za Java kurs su početnici koji žele da kroz praktičnu nastavu upoznaju osnovni nivo popularnog programskog jezika Java. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i za zaposlene kojima odgovaraju večernji časovi tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Ko može da postane programer?

Ustaljeno je mišljenje da programer mora da bude dobar matematičar i da ima inženjersko obrazovanje. To su tipične zablude. Programer može da bude svako ko vlada elementarnom logikom, ima želju za samoobrazovanjem i spreman je da često rešava nove probleme. Ako imate te osobine, onda možete postati uspešan programer.

Da li trebate da platite 1000 ili 2000 ili više evra za obuku? Da li trebate da idete na predavanja od godinu i više dana? Možete i tako, ako imate višak novca i vremena. Gorka istina je da nijedan kurs ili formalno obrazovanje od vas neće napraviti programera. Za uspešnog programera je potrebno dosta samoobrazovanja i prakse.

Za razliku od drugih sektora, IT sektor manje polaže na formalnosti kao što su prestižne diplome i sertifikati, a više na praktično znanje. Zašto je to tako? Kao prvo, IT znanje se lako može testirati, a kao drugo, postoji hroničan nedostatak IT stručnjaka kako na našem tržištu, tako i u inostranstvu. Raspitajte se kod već ostvarenih programera šta i kako, pre nego što zakoračite u IT svet, to će vam uštedeti dosta novca i vremena.

Knjige, forumi i besplatan sadržaj na internetu su neprocenjiv izvor informacija i znanja, koje pravi programeri koriste da bi držali korak sa aktuelnim trendovima. Što se tiče prakse, postoje internet platforme koje spajaju poslodavce i frilensere kao što je Upwork i Fiverr. Naš Java kurs treba samo da vam otvori vrata na tom putovanju. Naši iskusni predavači će vam dati savete kako da nastavite dalje usavršavanje, da steknete praktična znanja i nađete dobar i plaćen posao.

KOLIKO SE TO PLAĆA?

Mnogi se žale kako je teško naći posao, a još teže naći dobro plaćen posao. Međutim, plate u IT sektoru su prilično visoke od eur 800 do eur 2500 i više, a mnogi oglasi za IT posao stoje mesecima i čekaju pravu osobu. U čemu je problem?

Java kurs slika
Fabrika KIA Motors u Slovačkoj

Teže je naći posao kao, recimo, master ekonomije ili master menadžmenta i plus morate da minimum studirate po četiri ili pet godina. Mnoge poslove u bankama i na berzama završavaju kompijuterski algoritmi tj. softver i ljudi više nemaju tu šta da traže. U fabrikama automobila gde su radile hiljade radnika, sada vidite samo ruke robota kojima komanduje softver i par kompijuteraša koji sede i nadgledaju. Sve to ne treba da vas plaši, jer ako ste na vreme shvatili kuda ovaj svet ide onda ćete ubirati plodove, dok će ostali nastaviti da se žale.

galerija ucionica kontakt java kurs
NBG, Milentija Popovića 32a

JAVA KURS – UKRATKO

Java je popularan programski jezik, stvoren 1995.

U vlasništvu je Oracle-a, a više od 3 milijarde uređaja pokreće Javu.

Koristi se za:

-Mobilne aplikacije (posebno Android aplikacije)
-Desktop aplikacije
-Internet aplikacije
-Internet servere i serverske aplikacije
-Igre
-Veza sa bazama podataka
-I još mnogo, mnogo toga!

Programski jezik Java ™ je jezik opšte upotrebe, bezbedan i objektno orijentisan jezik zasnovan na klasama. Obično se kompajlira u skup naredbi bajt-koda i binarni format definisan u specifikaciji Java virtualne mašine. Javu je razvio Sun Microsystems (koja je sada filijala Oracle-a) 1995. godine. Prema Sun-u, 3 milijarde uređaja pokreće Javu. Ako uspešno završite naš Java kurs, posla za vas kao programera će uvek biti.

Ako još uvek razmišljate da upišete naš Java kurs, onda uzmite u obzir izjavu korporacije Sun koja tvrdi da je Java jezik jednostavan programski jezik jer:

-Sintaksa Java zasnovana je na C ++ (tako je programeri mogu lakše naučiti nakon C ++).
-Java je uklonila mnoge složene i retko korištene funkcije, na primer, eksplicitne pokazivače, preopterećenje operatora itd.
-Nema potrebe za uklanjanjem nereferenciranih objekata jer u Javi postoji automatsko sakupljanje smeća.

Na prostom primeru možete videti sintaksu Jave. Naš Java kurs se bazira na praktičnim primerima, tako da ćemo vam na jednostavnom primeru pokazati sintaksu Java jezika – ovaj mali program će pokazati na ekranu “Hello World!”.

// Vaš prvi program u Javi

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!"); 
  }
}

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu, a studenti pasivno memorišu gradivo, Java kurs je baziran na praktičnim primerima tj. “case study”, dok je teorija u funkciji praktične primene. Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija tj. međusobna komunikacija između polaznika i predavača i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

JAVA KURS – OKVIRNI SADRŽAJ

-Uvod u programiranje
-Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja
-Tipovi podataka i promenljive
-Rad sa stringovima
-Rad sa brojevima
-Dobijanje korisničkog unosa
-Nizovi
-Metode (funkcije)
-Upravljanje petljama
-Operatori poređenja
-Logički operatori
-If naredba
-Switch naredba
-While petlja
-For petlja
-Dvodimenzionalni nizovi (matrice) i ugnežđene petlje
-Komentari
-Osnovni koncepti OOP
-Klase i objekti
-Nasleđivanje
-Polimorfizam
-Apstrakcija
-Enkapsulacija
-Apstraktne klase i interfejsi

ŽELITE DA UPIŠETE JAVA KURS?

NAPIŠITE NAM:

KRATKA ISTORIJA PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA

James Gosling započeo je rad na Javi u junu 1991 godine kao projekt nazvan „Oak“. Gosling je imao za cilj razviti virtualnu mašinu i jezik sa poznatim zapisom poput C, ali sa više preciznosti i jednostavnosti od C / C ++. 1995 godine Java 1.0 je imala prvo vatreno krštenje. Kreator se obavezao ‘Napišite jednom, koristite bilo gde’ na popularnim platformama sa besplatnim izvršenjem. Od početka je Java bila vrlo bezbedna i ograničavan je pristup mreži i datotekama. U stabilnom podešavanju ‘applet’, značajni web pretraživači su ga ubrzo implementirali u svoje standardne postavke.

1997 Sun je uspostavio vezu sa ISO / IEC JTC1, a zatim i Ecma Internationalom kako bi formalizovao Javu, ali su se brzo povukli. Java je i dalje de facto vlasnički standard koji regulira Java Community Process. Uz prihod koji je generirala nova vizija, poput Java Enterprise Framework-a, Sun je napravio nekoliko besplatnih Java implementacija. JDK je komplet za razvoj softvera, dok je JRE paket softvera koji omogućava pokretanje Java programa. Kritična razlika je u tome što kompajler nije prisutan u JRE-u, što razlikuje njegov komplet za razvoj softvera (SDK) i JRE.

Dana 13. novembra 2006., Sun je lansirao znatnu količinu Jave u GNU (General Public License) kao besplatni softver otvorenog koda (GPL). Sun je 8. maja 2007. godine dovršio postupak izdavanjem potpuno dostupnog, svog osnovnog Java koda s otvorenim kodom, osim malog dela koda za koji Sun nije dao autorsko pravo.

Razvoj Java jezika imao je pet primarnih ciljeva:

 1. Treba koristiti objektno orijentisani pristup.
 2. Trebalo bi omogućiti da više operativnih sistema pokreće isti program.
 3. Trebao bi imati ugrađenu podršku za računarsku mrežu.
 4. Trebao bi biti konfiguriran za sigurno izvršavanje koda iz udaljenih izvora.
 5. Odabirom koji se delovi ostalih objektno orijentiranih jezika smatraju prihvatljivim. Trebao bi biti jednostavan za upotrebu.

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top