KURS RAČUNARA – MS OFFICE paket

Cena grupne nastave: 6.000 dinara;

Plaćanje za kurs računara: prilikom upisa kursa; Maksimalno vreme čekanja na početak kursa je 15 dana od dana uplate.

Fond časova: 24 školska časa;

Nastava: uživo sa predavačem;

Predavač: Dejana Miladinović;

Grupa: 6-8 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Skripta i vežbe: vam se šalju posle svakog održanog dvočasa;

Sertifikat za kurs računara MS office paket: dobijate na kraju uspešno završenog kursa; Napomena: sertifikat za rad na računaru se još naziva i sertifikat za digitalnu pismenost i može vam poslužiti kao dokaz da imate potreban nivo znanja koji vam omogućava efikasan i produktivan rad u obavljanju raznih radnih zadataka.

Konstultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Ciljna grupa: polaznici koji žele da nauče osnovnu upotrebu računara koja im je neophodna u poslovnom i svakodnevnom životu. Posebno formiramo grupe za penzionere koji imaju i specijalni popust -55%.

INDIVIDUALNA NASTAVA

Cena individualne nastave: 1.000 dinara za školski čas;

Broj časova, vreme i ostali uslovi po dogovoru.

Test digitalne pismenosti

Ako želite da online testirate svoje znanje i dobijete sertifikat onda kliknite na dugme niže

Ukoliko želite da pogledate i druge kurseve iz ponude kliknite na linkove niže:

kurs racunara - slika dete i majka i kompijuter

KURS RAČUNARAMS OFFICE paketOPIS

Naš kurs računara – MS office paket, ukoliko uspešno završite, može da vam obezbedi udobno korišćenje i relevantno poznavanje rada na računaru. MS office kurs vam pruža osnovno poznavanje rada u ms office paketu koje vam je potrebno kako na poslu, tako i u svakodnevnom životu. U 21 veku osnovi poznavanja rada na računaru se podrazumevaju i smatraju se znakom pismenosti i zato je to nezaobilazan uslov za dobijanje bilo kog posla koji se obavlja u kancelariji. Kurs računara koji treba da obezbedi osnovno poznavanje rada u ms office paketu obuhvata Windows, Word, Excel, PowerPoint i Internet.

WINDOWS – DEO PAKETA MS OFFICE

kurs racunara - logo windows

Windows je deo paketa MS office i to je najpopularniji operativni sistem koji je instaliran na preko 70% kompijutera u svetu. Važno je da znate da pokrenete program, da instalirate program kao što je npr. skype koji koristite da besplatno razgovarate sa svojim bliskima koji su možda u Americi ili npr. Japanu. Zatim da možete da sačuvate fajl i kasnije ga “pronadjete” – taj fajl može npr. da bude recept za pitu od jabuka ili telefonski imenik koji ste sastavili. Poznavanje Windows-a je obavezan deo za MS office kurs računara.

WORD – DEO PAKETA MS OFFICE

kurs racunara - logo word

Poznavanje Worda će vam omogućiti da napišete tekst, korigujete ga i sačuvate za dalje korišćenje. Poznavanje Word-a je obavezan deo za MS office kurs računara. Poznavanje Worda, koji je deo MS office paketa, može da vam koristi u slučaju da morate da popunite neki elektronski formular, da napišete neko poslovno pismo, pa do toga da napišete neku svoju pesmu ili roman. Funkcije Worda su sledeće:

 • Kreiranje, uređivanje, čuvanje i štampanje dokumenata.
 • Kopiranje, lepljenje, premeštanje i brisanje teksta u dokumentu.
 • Oblikovanje teksta, kao što su tip fonta, podebljavanje, podvlačenje ili kurziv.
 • Kreiranje i uređivanje tabela.
 • Umetanje elemenata iz drugog softvera, poput ilustracija ili fotografija.
 • Ispravljanje pravopisa i gramatike.

EXCEL – DEO PAKETA MS OFFICE

excel kurs kurs racunara logo excel

Ništa ne može da zameni Excel kada je reč o računici. Možete da sastavite razne tabele, da množite po kolonama, da brzo i efikasno dobijete tačan rezultat i prezentaciju za štampu. Kada upoznate Excel, shvatićete sva ograničenja digitrona i on vam više neće biti potreban, zato što je Excel mnogo pregledniji i lakši za kalkulacije.

Poznavanje Excel-a je obavezan deo za MS office kurs računara. Excel je program za proračunske tabele dostupan u paketu Microsoft Office. Excel se koristi za stvaranje radnih listova za čuvanje, organizovanje podataka u formi tabele i proračune. Excel je jedna od najčešće korišćenih softverskih aplikacija na svetu. Excel ima moćne alate i funkcije, lako je unositi podatke, organizovati i koristiti ih. Tabele u Excelu podrazumevaju redove i kolone u čijem preseku se nalaze ćelije u koje je moguće uneti brojeve, tekst i formule.

POWERPOINT – DEO PAKETA MS OFFICE

kurs računara ms office paket - slika powerpoint-ikona

Ukoliko želite da impresionirate svoje kolege ili prijatelje možete da sastavite zanimljivu i upečatljivu prezentaciju svog tekstualnog materijala. Nema više dosadnih tekstova i skripti, jer sve može da izgleda mnogo lepše i preglednije. Poznavanje PowerPoint-a je obavezan deo za MS office kurs računara.

PowerPoint je široko korišćen softver za prezentacije. Milioni ljudi koriste ovaj moćan softver u prezentacijama u bilo kom okruženju, bez obzira koliko veliko ili malo mesto okupljanja bilo. U stvari, to je verovatno prvi softver za prezentacije koji vam padne na pamet kada od vas zatraže da predstavite nešto pred svojim odeljenjem ili na sastanku kompanije. Kao što se kaže, slika govori više od hiljadu reči, a sa PowerPoint-om imate snagu da prenesete hiljade reči sa samo nekoliko slika u svojoj prezentaciji!

INTERNET

kurs racunara - internet logo

Ukoliko želite da napišete elektronsko pismo ili da pogledate neki stari film ili da slušate radio i pročitate novine ili da nađete odgovor na neko pitanje onda će vam biti neophodno osnovno poznavanje rada na računaru u oblasti koju kolokvijalno nazivamo internet. Internet je prozor u svet, nudi vam mogućnost da se povežete sa drugim ljudima i postao je resurs koji je jednak elek. energiji ili vodi. U svetu se već govori o besplatnom internetu kao pravu svakog građanina, što nam govori o njegovom značaju za blagostanje i status svakog savremenog čoveka. Poznavanje INTERNET-a je obavezan deo za MS office kurs računara.

Internet je započeo 1960-ih kao način na koji vladini istraživači SAD mogu da razmenjuju informacije. Računari šezdesetih godina bili su veliki i nepokretni i da bi se koristile informacije uskladištene u bilo kom računaru, trebalo je ili putovati do mesta računara ili poslati magnetne trake računara putem konvencionalnog poštanskog sistema. Još jedan katalizator u formiranju Interneta bilo je podgrevanje hladnog rata. Lansiranje satelita Sputnjik od Sovjetskog Saveza podstaklo je američko Ministarstvo odbrane da razmotri načine na koje se informacije mogu i dalje širiti čak i nakon nuklearnog napada. To je na kraju dovelo do formiranja ARPANET-a (Mreže agencija za napredne istraživačke projekte), mreže koja je na kraju evoluirala u ono što danas znamo kao Internet.

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu, a studenti pasivno memorišu gradivo, kurs računara je baziran na praktičnim primerima tj. “case study”, dok je teorija u funkciji praktične primene. Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija tj. međusobna komunikacija između polaznika i predavača i zato se nastava praktikuje u malim grupama 6-8 polaznika.

galerija ucionica poznavanje rada na racunaru
NBG, Milentija Popovića 32a

KURS računara – OKVIRNI SADRŽAJ:

 • Osnove Windowsa
 • Korisnički nalozi
 • Desktop i rad sa prozorima
 • Upoznavanje Taskbar-a
 • Pojam fajla i foldera
 • Rad sa dokumentima, otvaranje, snimanje i izmena (OPEN, SAVE I SAVE AS)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata (COPY i CUT)
 • Upoznavanje File explorer
 • Operacija SEND TO i DELETE
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Recycle bin
 • Micosroft Word
 • Upoznavanje linija menija (Ribbon)
 • Podešavanje parametara stranica (Veličina, orijentacija, margine)
 • Čuvanje dokumenata
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Obeležavanje tj. selektovanje teksta
 • Unos teksta i upoznavanje sa osnovnim oblikovanjem tj. formatiranjem ( Bojenje, veličina stilovi…)
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Word-u
 • Prenos teksta iz drugih izvora (Sa interneta i drugih .doc ili sličnih dokumenata) i problematika istog
 • Pristup dokumenatima
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Ubacivanje fotografije u tekst i pozicioniranje u odnosu na tekst
 • Unos i podešavanja uzglavlja i podnožja (Header & Footer)
 • Obeležavanje broja strane
 • Pravljenje i rad sa više stranica
 • Štampa i pregled pred istu
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Povezivanje sa internet stranicama i drugim dokumentima (Hyperlink)
 • Fusnota i endnota (Footnote, Endnote)
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata (Text Box) i rad sa njim
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Liste – teze i nabrajanja (Bullets & Numbering)
 • Osnovi Microsoft Excel
 • Poznavanje linija menija (Ribbon) upoređivanje sa Word-om
 • Koncept dokumenta i radnih listova (Workbook, Worksheet)
 • Obeležavanje i rad sa poljima/ćelijama, kolonama i redovima.
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Excel-u
 • Formiranje tabela (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orijentacija teksta u poljima/ćelijama)
 • Unos i izmena podataka
 • Umetanje i uklanjanje kolona i redova
 • Manipulacija radnim listovima (Worksheet)
 • Vežba
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Objedinjavanje, spajanje ćelija (Merge)
 • Principi kreiranja i korišćenje Excel formula i njihova konkretna primena (funkcije sa brojevima, tekstom i datumom – Σ, Product, IF, CONCATENATE, TRIM, DAYS, SUMIF, VLOOKUP, COUNTIF itd.)
 • Prenošenje, umnožavanje tabela, ćelija i njihove funkcionalnosti (Copy, Cut, Paste i Paste Special)
 • Osnovi Microsoft PowerPoint
 • Kreiranje nove prezentacije, unošenje i uređivanje teksta, čuvanje prezentacije, gledanje prezentacije kao slide show.
 • otvaranje postojeće prezentacije, dodavanje novih slajdova, korišćenje različitih rasporeda slajdova, promena izgleda teksta, menjanje poravnanja pasusa, korišćenje format painter, sortiranje slajdova, pomeranje slajdova
 • Kreiranje tematske prezentacije, formatiranje pozadine, dodavanje, menjanje i uklanjanje efekata prelaza
 • Kreiranje tabele, umetanje i brisanje redova i kolona, prilagođavanje dimenzija tabele, spajanje ćelija.
 • Osnove interneta
 • Šta je internet?
 • Način povezivanja sa internetom
 • Favorites
 • History
 • Rad s webom
 • Kako funkcioniše web
 • Veb adrese
 • Slanje i primanje email-a
Želite da upišete kurs?

Pišite nam:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top