ONLINE KURS RAČUNARA – MS OFFICE PAKET

Cena: 6.000 dinara.

Plaćanje: prilikom upisa kursa; Maksimalno vreme čekanja na početak kursa je 15 dana od dana uplate.

Fond časova: 24 školskih časova;

Nastava: uživo sa predavačem;

Predavač: Dejana Miladinović;

Grupa: 6-8 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Skripta i vežbe: vam se šalju na email posle svakog održanog časa;

Sertifikat za online kurs računara: na kraju uspešno završenog kursa;

Konstultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Ciljna grupa: polaznici koji žele da nauče kako da koriste popularni MS office paket i internet. Posebno formiramo grupe za penzionere koji imaju i specijalni popust -55%.

Ukoliko želite da pogledate i druge kurseve iz ponude kliknite na linkove niže:

Online kurs Excel (klikni ovde)

Online kurs Word (klikni ovde)

Online kurs Word i Excel (klikni ovde)

kurs racunara - slika dete i majka i kompijuter

ONLINE KURS RAČUNARaOPIS

Kada završite naš online kurs računara dobićete neophodno samopouzdanje u osnovnom korišćenju računara i moći ćete sa lakoćom da koristite mogućnosti koje vam personalni računar pruža. U savremenom svetu, računar ima značaj koji je nekada davno imalo naliv pero. Neko ko je navikao da svakodnevno koristi računar za razne potrebe, prosto ne može da zamisli svoj život bez tog alata.

Neko ko poseduje personalni računar i ume da se služi njime može da elektronski čuva svoje podatke, da ih organizuje, da napiše neki dokument kao što je CV, da se služi korisnim programima kao što je Zoom, da otvori svoj nalog i šalje elektronsku poštu, da sazna mnogo novih stvari preko interneta, pogleda film, seriju ili neki dokumentarni program. Online kurs računara koji treba da obezbedi osnovu poznavanja rada na računaru obuhvata MS office paket – Windows, Word, Excel, PowerPoint, kao i oblast koju kolokvijalno nazivamo Internet.

WINDOWS

online kurs racunara - logo windows

Bez operativnog sistema tj. tog osnovnog softvera, vaš računar je beskoristan aparat. Windows pokreće vaš računar i ima sposobnost da razume vaše komande i da ih izvrši. Windows, kako mu samo ime na engleskom kaže, je organizovan tako da korisnik za komande koristi prozore.

Veoma je važno da umete da organizujete svoje podatke na hard disku (folderi i fajlovi) gde se čuvaju, tako da možete lako da ih nađete i koristite. Isto tako, da možete da instalirate programe, da ih posle pokrenete, da znate njihovu lokaciju i kako možete da kreirate prečice, da umete da zaštite svoj računar i da tako možete udobno da koristite sve mogućnosti koje personalni računar pruža. Naš online kurs računara je tu da vam pomogne da naučite kako da koristite Winows operativni sistem koji je sastavni deo MS office paketa.

WORD

online kurs racunara - logo word

Ranije su ljudi za pisanje koristili npr. naliv pero ili pisaću mašinu, a sada koriste računar i u najvećem broju slučajeva koriste program Word. Kada želite nešto da napišete, bilo da je to pismo, CV ili čak pesmu i roman prvo na šta ćete posmisliti je MS program Word i to vam govori koliko je taj program popularan u svetu.

Kada koristite Word važno je da možete da napišete, kreirate, ulepšate i otštampate dokument baš po svojoj želji. Kada nešto pišete u Wordu morate da znate kako da započnete paragraf, naslov, kako da nešto podvučete ili obeležite željenom bojom. Isto tako, kako dokument da oblikujete i spremite za štampu da on odgovara profesionalnim standardima. Word je obavezan deo za online kurs računara i sastavni činilac MS office paketa.

EXCEL

excel kurs online kurs racunara logo excel

Kada vam je potrebna neka kalkulacija koja nije samo neka prosta matematička operacija sa par brojeva, već podrazumeva neki stepen složenosti, onda je Excel tu neprevaziđen.

Poznavanje Excel-a je obavezan deo za kurs računara. Excel je softver koji možete koristiti ako posedujete paket Microsoft Office. U Excelu možete čuvati podatke, organizovati ih, izvršiti analizu i prezentaciju. Excel ima traku sa najčešće korišćenim komandama koja je dobro organizovana u menije i grupe komandi i samim tim je intuitivna, tako da je laka za korišćenje. Ispod trake sa komandama je površina radnog lista koja ima redove i kolone u čijem preseku se nalaze ćelije.

Podaci u excelu se organizuju pomoću tabela sa kojima je lako izvršiti analizu podataka pomoću formula i unapred ugrađenih funkcija. Dobro poznavanje Excela može da vam uštedi mnogo vremena, budući da svaka analizu možete uraditi na više načina, ali samo jedan od njih je efikasan. Naš online kurs računara je upravo tu da vam pomogne da radite efikasno i tačno sa podacima. Excel je deo MS office paketa i važan element za naš online kurs računara.

POWERPOINT

online kurs racunara logo powerpoint

Powerpoint je program za prezentacije. To znači da uz pomoć Powerpointa možete da sastavite pregledne, zanimljive i jasne materijale, koji mogu da ostave dobar utisak na publiku.

Powerpoint se koristi u firmama tokom poslovnih sastanaka kada se prezentuju izveštaji, zatim u obrazovanju tokom predavanja i u drugim prilikama kada neko želi da predstavi neki pisani materijal publici. On se sastoji iz slajdova koji mogu da sadrže zanimljivu pozadinu, stilizovan tekst i slike.

INTERNET

online kurs racunara - internet logo

Internet je svetski sistem umreženih računarskih mreža koji je transformisao način na koji funkcionišu komunikacioni sistemi. Dok nije nastao internet, fizička udaljenost ljudi je bila glavna prepreka za saradnju. Ako bi ste npr. radili na nekom projektu koji je podrazumevao da ljudi na različitim lokacijama moraju da urade svoj deo projekta, onda bi ste želeli da te lokacije budu koliko toliko blizu jedna drugoj. Jer ako bi ste poštom morali da šaljete na neku udaljenu lokaciju npr. magnetne trake ili projektne listove gubili bi ste mnogo vremena.

Sa internetom fizička distanca između ljudi prestaje da igra važnu ulogu, zato što se podaci mogu elektronski razmeniti gotovo brzinom svetlosti. Osim toga internet je postao glavna enciklopedija znanja i informacija. Ne postoji pitanje na koje internet ne može da vam ponudi tone odgovora. Jedini problem u tome je višak informacija koje više niko ne može da proveri niti da obradi. Elektronska pošta je gotovo zamenila stari način dostave pisama u papirnoj formi. Zato je internet važan element za naš online kurs računara.

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu, a studenti pasivno memorišu gradivo, online kurs računara je baziran na praktičnim primerima tj. “case study”, dok je teorija je u funkciji praktične primene. Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija tj. međusobna komunikacija između polaznika i predavača i zato se nastava praktikuje u malim grupama 6-8 polaznika.

online kurs računara - slika galerija ucionica
NBG, Milentija Popovića 32a

online KURS računarA – OKVIRNI SADRŽAJ:

 • Osnove Windowsa
 • Korisnički nalozi
 • Desktop i rad sa prozorima
 • Upoznavanje Taskbar-a
 • Pojam fajla i foldera
 • Rad sa dokumentima, otvaranje, snimanje i izmena (OPEN, SAVE I SAVE AS)
 • Kopiranje i premeštanje foldera i dokumenata (COPY i CUT)
 • Upoznavanje File explorer
 • Operacija SEND TO i DELETE
 • Instalacija i deinstalacija programa
 • Recycle bin
 • Micosroft Word
 • Upoznavanje linija menija (Ribbon)
 • Podešavanje parametara stranica (Veličina, orijentacija, margine)
 • Čuvanje dokumenata
 • Rad sa alatkama, otvaranje i zatvaranje paleta
 • Obeležavanje tj. selektovanje teksta
 • Unos teksta i upoznavanje sa osnovnim oblikovanjem tj. formatiranjem ( Bojenje, veličina stilovi…)
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Word-u
 • Prenos teksta iz drugih izvora (Sa interneta i drugih .doc ili sličnih dokumenata) i problematika istog
 • Pristup dokumenatima
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Ubacivanje fotografije u tekst i pozicioniranje u odnosu na tekst
 • Unos i podešavanja uzglavlja i podnožja (Header & Footer)
 • Obeležavanje broja strane
 • Pravljenje i rad sa više stranica
 • Štampa i pregled pred istu
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Povezivanje sa internet stranicama i drugim dokumentima (Hyperlink)
 • Fusnota i endnota (Footnote, Endnote)
 • Ubacivanje specijalnog teksta WordArt
 • Ubacivanje teksta sa okvirom kao objekata (Text Box) i rad sa njim
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Liste – teze i nabrajanja (Bullets & Numbering)
 • Osnovi Microsoft Excel
 • Poznavanje linija menija (Ribbon) upoređivanje sa Word-om
 • Koncept dokumenta i radnih listova (Workbook, Worksheet)
 • Obeležavanje i rad sa poljima/ćelijama, kolonama i redovima.
 • Usvajanje najbolje prakse za efikasan, brz rad u Excel-u
 • Formiranje tabela (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orijentacija teksta u poljima/ćelijama)
 • Unos i izmena podataka
 • Umetanje i uklanjanje kolona i redova
 • Manipulacija radnim listovima (Worksheet)
 • Vežba
 • Vežba i konkretna primena prethodno stečenog znanja
 • Objedinjavanje, spajanje ćelija (Merge)
 • Principi kreiranja i korišćenje Excel formula i njihova konkretna primena (funkcije sa brojevima, tekstom i datumom – Σ, Product, IF, CONCATENATE, TRIM, DAYS, SUMIF, VLOOKUP, COUNTIF itd.)
 • Prenošenje, umnožavanje tabela, ćelija i njihove funkcionalnosti (Copy, Cut, Paste i Paste Special)
 • Osnovi Microsoft PowerPoint
 • Kreiranje nove prezentacije, unošenje i uređivanje teksta, čuvanje prezentacije, gledanje prezentacije kao slide show.
 • otvaranje postojeće prezentacije, dodavanje novih slajdova, korišćenje različitih rasporeda slajdova, promena izgleda teksta, menjanje poravnanja pasusa, korišćenje format painter, sortiranje slajdova, pomeranje slajdova
 • Kreiranje tematske prezentacije, formatiranje pozadine, dodavanje, menjanje i uklanjanje efekata prelaza
 • Kreiranje tabele, umetanje i brisanje redova i kolona, prilagođavanje dimenzija tabele, spajanje ćelija.
 • Osnove interneta
 • Šta je internet?
 • Način povezivanja sa internetom
 • Favorites
 • History
 • Rad s webom
 • Kako funkcioniše web
 • Veb adrese
 • Slanje i primanje email-a
Želite da upišete online kurs računara?

Pišite nam:

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top