ONLINE JAVA KURS ZA POČETNIKE

Cena: 10.000 dinara;

Besplatno: prva 3 časa su besplatna, posle toga odluka je na vama – nastavljate ili ne;

Plaćanje za online Java kurs: u dve jednake rate;

Fond časova: 24 školskih časova;

Grupa: 3-5 polaznika;

Vaš izbor: učenje u učionici (NBG, Milentija Popovića 32a) ili od kuće ( online );

Poklon uz online Java kurs : top literatura – besplatne knjige na engleskom u pdf;

Sertifikat: za online Java kurs na kraju uspešno završenog kursa;

Konsultacije: kako i šta posle završenog kursa;

Predznanje: nije potrebno, naši predavači će vam sve objasniti u toku kursa;

Ciljna grupa: za online Java kurs su početnici koji žele da kroz praktičnu nastavu upoznaju osnovni nivo popularnog programskog jezika Java. Posebno formiramo grupe u zavisnosti od interesovanja: za osnovce, za srednjoškolce, za studente i za zaposlene kojima odgovaraju večernji časovi tokom radne nedelje ili časovi subotom i nedeljom.

Ko može da postane programer?

Ustaljeno je mišljenje da programer mora da bude dobar matematičar i da ima inženjersko obrazovanje. To su tipične zablude. Programer može da bude svako ko vlada elementarnom logikom, ima želju za samoobrazovanjem i spreman je da često rešava nove probleme. Ako imate te osobine, onda možete postati uspešan programer.

Da li trebate da platite 1000 ili 2000 ili više evra za obuku? Da li trebate da idete na predavanja od godinu i više dana? Možete i tako, ako imate višak novca i vremena. Gorka istina je da nijedan kurs ili formalno obrazovanje od vas neće napraviti programera. Za uspešnog programera je potrebno dosta samoobrazovanja i prakse.

Za razliku od drugih sektora, IT sektor manje polaže na formalnosti kao što su prestižne diplome i sertifikati, a više na praktično znanje. Zašto je to tako? Kao prvo, IT znanje se lako može testirati, a kao drugo, postoji hroničan nedostatak IT stručnjaka kako na našem tržištu, tako i u inostranstvu. Raspitajte se kod već ostvarenih programera šta i kako, pre nego što zakoračite u IT svet, to će vam uštedeti dosta novca i vremena.

Knjige, forumi i besplatan sadržaj na internetu su neprocenjiv izvor informacija i znanja, koje pravi programeri koriste da bi držali korak sa aktuelnim trendovima. Što se tiče prakse, postoje internet platforme koje spajaju poslodavce i frilansere kao što je Upwork i Fiverr. Naš online Java kurs treba samo da vam otvori vrata na tom putovanju. Naši iskusni predavači će vam dati savete kako da nastavite dalje usavršavanje, da steknete praktična znanja i nađete dobar i plaćen posao.

ONLINE JAVA KURS – UKRATKO

Java je popularan programski jezik, stvoren 1995.

U vlasništvu je Oracle-a, sa više od 3 milijarde uređaja koje pokreće Javu.

Koristi se za:

-Mobilne aplikacije (posebno Android aplikacije)
-Desktop aplikacije
-Internet aplikacije
-Internet servere i serverske aplikacije
-Igre
-Veza sa bazama podataka
-I još mnogo, mnogo toga!

Programski jezik Java ™ je jezik opšte upotrebe, bezbedan i objektno orijentisan jezik zasnovan na klasama. Obično se kompajlira u skup naredbi bajt-koda i binarni format definisan u specifikaciji Java virtualne mašine. Javu je razvio Sun Microsystems (koja je sada filijala Oracle-a) 1995. godine. Prema Sun-u, 3 milijarde uređaja pokreće Javu. Ako uspešno završite naš online Java kurs, posla za vas kao programera će uvek biti.

Ako još uvek razmišljate da upišete naš online Java kurs, onda uzmite u obzir izjavu korporacije Sun koja tvrdi da je Java jezik jednostavan programski jezik jer:

-Sintaksa Java zasnovana je na C ++ (tako je programeri mogu lakše naučiti nakon C ++).
-Java je uklonila mnoge složene i rijetko korištene funkcije, na primer, eksplicitne pokazivače, preopterećenje operatora itd.
-Nema potrebe za uklanjanjem nereferenciranih objekata jer u Javi postoji automatsko sakupljanje smeća.

Naš online Java kurs ima u fokusu praktične primere (case study). Tako na ovom prostom primeru možete videti sintaksu Jave. Ovaj mali program će pokazati na ekranu “Hello World!”

// Vaš prvi program u Javi

class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!"); 
  }
}

Za razliku od klasične nastave gde predavači prezentuju teorijsku osnovu, a studenti pasivno memorišu gradivo, online java kurs je baziran na praktičnim primerima tj. “case study”, dok je teorija je u funkciji praktične primene. Za lako i brzo upijanje znanja važna je interakcija tj. međusobna komunikacija između polaznika i predavača i zato se nastava praktikuje u malim grupama 3-5 polaznika.

ONLINE JAVA KURS – OKVIRNI SADRŽAJ

-Uvod u programiranje
-Instalacija i podešavanje razvojnog okruženja
-Tipovi podataka i promenljive
-Rad sa stringovima
-Rad sa brojevima
-Dobijanje korisničkog unosa
-Nizovi
-Metode (funkcije)
-Upravljanje petljama
-Operatori poređenja
-Logički operatori
-If naredba
-Switch naredba
-While petlja
-For petlja
-Dvodimenzionalni nizovi (matrice) i ugnežđene petlje
-Komentari
-Osnovni koncepti OOP
-Klase i objekti
-Nasleđivanje
-Polimorfizam
-Apstrakcija
-Enkapsulacija
-Apstraktne klase i interfejsi

ŽELITE DA UPIŠETE KURS?

NAPIŠITE NAM:

online Java kurs Java kurs Python kurs online Python kurs matrix, technology, data

KRATKA ISTORIJA PROGRAMSKOG JEZIKA JAVA

James Gosling započeo je rad na Javi u junu 1991 godine kao projekt nazvan „Oak“. Gosling je imao za cilj razviti virtualnu mašinu i jezik s poznatim zapisom poput C, ali s više preciznosti i jednostavnosti od C / C ++. 1995 godine Java 1.0 bila je prvo javno izvršenje. Obvezao se ‘Napišite jednom, koristite bilo gde’ na popularnim platformama s besplatnim runtime. Bilo je vrlo sigurno i ograničavan je pristup mreži i datotekama. U stabilnom podešavanju ‘applet’, značajni web pretraživači su ga ubrzo implementirali u svoje standardne postavke.

1997 Sun je uspostavio vezu sa ISO / IEC JTC1, a zatim i Ecma Internationalom kako bi formalizirao Javu, ali su se brzo povukli. Java je i dalje de facto vlasnički standard koji regulira Java Community Process. Uz prihod koji je generirala nova vizija, poput Java Enterprise Framework-a, Sun je napravio nekoliko besplatnih Java implementacija. JDK je komplet za razvoj softvera, dok je JRE paket softvera koji omogućava pokretanje Java programa. Kritična razlika je u tome što kompajler nije prisutan u JRE-u, što razlikuje njegov komplet za razvoj softvera (SDK) i JRE (JRE).

Dana 13. novembra 2006., Sun je lansirao znatnu količinu Jave u GNU (General Public License) kao besplatni softver otvorenog koda (GPL). Sun je 8. maja 2007. godine dovršio postupak izdavanjem potpuno dostupnog, sveg osnovnog Java koda s otvorenim kodom, osim malog dela koda za koji Sun nije dao autorsko pravo.

Razvoj Java jezika imao je pet primarnih ciljeva:

 1. Treba koristiti objektno orijentisani pristup.
 2. Trebalo bi omogućiti da više operativnih sistema pokreće isti program.
 3. Trebao bi imati ugrađenu podršku za računarsku mrežu.
 4. Trebao bi biti konfiguriran za sigurno izvršavanje koda iz udaljenih izvora.
 5. Odabirom koji se delovi ostalih objektno orijentiranih jezika smatraju prihvatljivim. Trebao bi biti jednostavan za upotrebu.

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top