Imenice u engleskom jeziku

Imenice u engleskom jeziku (Nouns) su reči kojima se imenuje osoba, mesto, stvar, ideje ili emocije.

Osoba
woman
Mrs. Jones
doctor
teacher
Mesto
restaurant
London
mountains
home
Stvar
cat
book
car
Ferrari
Ideja
love
democracy
justice
religion
time
Emocije
happiness
anger
excitement
fear
surprise

Imenice u engleskom jeziku možemo podeliti na vlastite imenice (proper), zajedničke imenice (common), konkretne imenice (concrete), apstraktne (apstract), kolektivne(collective) i složene imenice (compound).

imenice u engleskom jeziku - slika

Vlastite imenice ( Propeer nouns )

Vlastite imenice imenuju konkretne ljude, mesta i stvari. Primeri su Mont Everest, London, John. Vlastite imenice se pišu prvim velikim slovom.

ZAJEDNIČKE IMENICE ( COMMON NOUNS )

Za razliku od vlastitih imenica, zajedničke imenice ili opšte imenice su opšti nazivi za neku grupu ljudi, mesta i stvari. Zajedničke imenice mogu biti konkretne, apstraktne ili kolektivne. Zajedničke imenice se pišu malim slovima i zato u rečenici “The United States has had four presidents this century.”, reč presidents se piše malim slovima, jer nije reč o konkretnom presedniku. Za razliku od vlastitih imenica koje označavaju konkretnog čoveka, mesto ili stvar, zajedničke imenice imaju opšti naziv.

imenice u engleskom jeziku

KONKRENTNE IMENICE (CONCRETE NOUNS)

Konkretne imenice imaju fizički oblik i mogu se spoznati čulima vida, dodira, sluha, ukusa i mirisa. Konkretne imenice su u suprotnosti sa apstraktnim imenicama kao što je npr. radost ili ljubav. Na slici niže možete videti primere za konkretne imenice i koji čulom možete da ih spoznate. Tako npr. biftek (steak) možete spoznati čulom ukusa, a cvet (flower) čulom mirisa.

imenice u engleskom jezika - slika

APSTRAKTNE IMENICE

Apstraktne imenice ne možemo spoznati čulima, za razliku od konkretnih. To su npr. imenice kao religija, demokratija, hrabrost, talenat i sl. To su koncepti koji se nalaze u glavama ljudi i nemaju svoju materijalnu formu.

slika apstraktnih imenica

KOLEKTIVNE IMENICE

Kod kolektivnih imenica grupa čini jedinicu. To su imenice kao team, army, flock, class, school, family. Iako kolektivnie imenice podrazumevaju veći broj članova neke grupe, grupa se uzima kao jedinica i kolektivne imenice se tretiraju kao imenice jednine. Npr. :

  • ✅The class is watching a movie. (It is watching a movie.) ❌ A nepravilno je: The class are watching a movie (They)
  • ✅The herd moves fast. (It moves fast.) ❌ The herd move fast (They move fast.)

SLOŽENE IMENICE ( COMPOUND NOUNS )

Složene imenice se sastoje iz više reči koje označavaju neku imenicu i ta kombinacija reči se tretira kao jedinica.

  • police + man = policeman
  • water + bottle = water bottle

Ako želite da saznate nešto više o imenicama možete posetiti sledeću stranicu https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/nouns_2

Ovo bi ukratko bila osnovno objašnjenje imenica u engleskom jeziku. Nadamo se da će vam ovo biti od pomoći i da ćete sa ovim znanjem lakše nastaviti da izučavate engleski jezik.

Sledeće zanimljive teme za vas mogu da budu:

Ukoliko ste zainteresovani za kurseve engleskog jezika možete posetiti našu stranicu: https://tehnoblok22.rs/kursevi/kursevi-engleskog/

Napišite komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Scroll to Top